dnes je 16.4.2024

Najnovšie

5 základných práv dotknutých osôb podľa GDPRGarancia

16.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR) prinieslo do oblasti ochrany osobných údajov nové normy a práva pre dotknuté osoby. Medzi základné práva dotknutých osôb sa radia: Právo na prístup k osobným údajom: GDPR poskytuje dotknutým osobám právo získať prístup k svojim osobným údajom ...

Právo byť zabudnutý online - Right to be forgottenGarancia

15.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Právo byť zabudnutý online bolo prvýkrát sformované v roku 2014 v rozsudku Súdneho dvora Európskej únie C-131/12. Prípad sa týka žiadosti španielskeho občana, ktorý zistil, že vo výsledkoch vyhľadávača Google pod jeho menom možno nájsť článok zo španielskeho denníka z roku 1998 o dražbe ...

Podrobnosti k vyhláške č. 63/2024 Z. z. - Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverziiGarancia

4.4.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky č. 70/2021 Z. z. o zaručenej konverzii bola vypracovaná na základe ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci IAB EuropeGarancia

4.4.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C-604/22 IAB Europe, v ktorom sa venoval pojmom „osobný údaj“ a „spoloční prevádzkovatelia“. Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C-604/22 IAB Europe[1], ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať informácie o príjemcoch cezhraničných platiebGarancia

4.4.2024, Zdroj: SITA

... Poskytovatelia platobných služieb majú do konca apríla povinnosť zaslať finančnej správe informácie o príjemcoch cezhraničných platieb, ktorí prijímajú štvrťročne viac ako 25 cezhraničných platieb. Od 1. januára totiž začalo platiť opatrenie Európskej komisie, na základe ktorého vyplynula táto povinnosť ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Landeshauptstadt WiesbadenGarancia

27.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 21. marca 2024 rozhodnutie vo veci C‑61/22  Landeshauptstadt Wiesbaden, v ktorom sa venoval povinnému vloženiu dvoch odtlačkov prstov do preukazov totožnosti a platnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1157 z 20. júna 2019 o posilnení ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci OC/KomisiaGarancia

27.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C‑479/22 P OC/Komisia, v ktorom sa venoval aj výkladu pojmov „osobné údaje“ a „identifikovateľná fyzická osoba“ podľa nariadenie o ochrane údajov inštitúciami EÚ. Súdny dvor Európskej únie ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci MediaMarktSaturnGarancia

20.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 25. januára 2024 rozhodnutie vo veci C‑687/21 MediaMarktSaturn, v ktorom sa venoval aj výkladu práva na náhradu škody a zodpovednosti prevádzkovateľa podľa čl. 82 nariadenia. Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 25. januára 2024 rozhodnutie ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Újpesti Polgármesteri HivatalGarancia

19.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 14. marca 2024 rozhodnutie vo veci C‑46/23 Újpesti Polgármesteri Hivatal, v ktorom sa venoval právomoci dozorného orgánu pre ochranu osobných údajov nariadiť prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi, aby vymazal nezákonne spracúvané osobné údaje bez ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Hrozia útoky, deepfake videá aj pokusy o ovplyvňovanie verejnej mienkyGarancia

18.3.2024, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

... Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných incidentov a iných škodlivých aktivít v kybernetickom priestore v súvislosti s prezidentskými voľbami. Národný bezpečnostný úrad vyhlasuje varovanie pred zvýšeným rizikom kybernetických bezpečnostných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajovArchív

1.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Manipulácia s dokladmi s osobnými údajmi   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá:     ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Peter Veselý, PhD. Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor súhlasu podľa GDPRArchív

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; Jakub Pavčík Stiahnuť vzor Dotknutá osoba:     Meno a priezvisko:     Adresa:     Telefónne číslo/e-mail:(ďalej len dotknutá osoba)     Prevádzkovateľ:     Obchodné meno a právna forma:     Sídlo:     IČO:     Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: (tel. číslo/e-mail/fax)     Kontaktné ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica na ochranu osobných údajovArchív

1.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len „Prevádzkovateľ”). Tieto pravidlá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajovArchív

29.11.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákonník práce v roku 2024 – zmeny v praxi

24.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Aktuálne, pre prax mimoriadne užitočné školenie, získate všetky informácie a zmeny ktoré prináša Zákonník práce v roku 2024. Voľné termíny, prezenčne aj online. Prihláška tu!

Verejné obstarávanie v roku 2024

15.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Martina Galabová

Školenie v uvedených logických celkoch predstavuje zákon č. 343/2015 o VO. Približuje jednotlivé inštitúty vo verejnom obstarávaní  a informuje o skúsenostiach s uplatňovaním zákona 343/2015 o VO v aplikačnej praxi vrátane úprav podľa aktuálnych noviel zákona o verejnom obstarávaní. Prihláška tu!

Spoločenské, environmentálne a sociálne riadenie firiem (ESG)

11.6.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ján Maxim, Ing. Peter Škyrta

Cieľom školenia je predstaviť a vysvetliť účastníkov kurzu platné štandardy, prístupy a postupy v oblasti ESG, čo účastníkom kurzu môže napomôcť v pochopení problematiky udržateľnosti. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov pre starostov a obecné úrady

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 15.5.2024

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV