dnes je 11.8.2022

Najnovšie

Výzva proti hoaxom a dezinformáciám je už vyhlásenáGarancia

11.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spracúvanie osobných údajov v podmienkach hotelovGarancia

10.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Všeobecné nariadenie o ochrane údajov sa vzťahuje aj na prevádzkovateľov hotelov. V podmienkach hotela dochádza k spracúvaniu veľkého množstva osobných údajov, a to počnúc rezerváciou, samotným pobytom, ako aj prípadným kamerovým informačným systémom. Aké sú základné povinnosti prevádzkovateľov ...

O občiansky preukaz možno požiadať pol roka pred vypršaním jeho platnosti, a to aj elektronickyGarancia

10.8.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra SR

... Oddelenia dokladov v krajských a veľkých okresných mestách  sú posledné týždne a mesiace vyťažené, čo sa prejavuje aj na čakacích dobách.  Dôvodom je, že Slováci si po uvoľnení pandemických opatrení  vybavujú potrebné doklady na cestovanie na dovolenky do zahraničia. Nejde len o pasy, ale o aj občianske ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

ARC project - kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky (SMEs)Garancia

9.8.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Chorvátsky dozorný orgán v spolupráci s írskym dozorným orgánom a Vrije Universiteit Brussel spustili ARC project (Awareness Raising Campaign for SMEs) – kampaň na zvyšovanie informovanosti pre malé a stredné podniky. Tento projekt je hradený z prostriedkov EÚ. Chorvátsky dozorný orgán v spolupráci ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlasuje na podporu boja proti hoaxom a dezinformáciám novú výzvu za 200 000 eurGarancia

9.8.2022, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo novú výzvu vo výške 200 000 eur, ktorou podporí boj proti dezinformáciám, hoaxom a zlepšovanie mediálnych a digitálnych zručností. Výzva nadväzuje na úspešnú vlaňajšiu výzvu, z ktorej získalo podporu sedem zaujímavých projektov ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Včasné hlásenie incidentu a únik dát desiatok miliónov hráčovGarancia

8.8.2022, Zdroj: Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

... Včasné nahlásenie incidentu a následná spolupráca viedla k navráteniu výkupného a to nie len nahlasovateľovi, ale aj iným obetiam ransomvérového gangu. Ministerstvo zahraničných vecí Belgicka obvinilo Čínske štátom sponzorované skupiny z kybernetických útokov na ministerstvá, na Google sa šírila falošná ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Poverenie oprávnenej osobyGarancia

3.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Každý prevádzkovateľ je v zmysle čl. 32 všeobecného nariadenia o ochrane údajov povinný poveriť na spracúvanie osobných údajov tie fyzické osoby , ktoré majú prístup k osobným údajom. Čl. 32. ods. 4: „Prevádzkovateľ a sprostredkovateľ podniknú kroky na zabezpečenie toho, aby každá ...

Výklad k zákonu 251/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciámGarancia

2.8.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 251/2022 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, nadobúda účinnosť 1. augusta 2022. Legislatívnym zámerom pri schvaľovaní tohto zákona bola potreba zabezpečiť transpozíciu Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019 ...

Memorandum o spolupráci NASES A FIIT STUGarancia

1.8.2022, Zdroj: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

... Významná spolupráca. Generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby (NASES) Pavel Karel a dekan Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej Technickej univerzity (FIIT STU) Ivan Kotuliak dnes podpísali Memorandum o spolupráci. Významná spolupráca. Generálny riaditeľ ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad k zákonu 231/2022 Z. z. - zákon, ktorým sa mení zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnostiGarancia

29.7.2022, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová V rámci zákona č. 55/2022 Z. z. o niektorých opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine došlo k novelizácii zákona 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti, v ktorom bola upravená právomoc Národného bezpečnostného úradu a do právneho poriadku Slovenskej republiky sa zaviedol ...

viac článkov
Najčítanejšie

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chcela by som si ujasniť postup pri nástupe nového pracovníka. Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR nemali vytvárať a uchovávať. Ak ale potrebujem pre prihlásenie do poisťovni a vytvorenie pracovníka v mzdovom programe údaje, ktoré si viem z dokumentov zamestnanca opísať, môžem ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Orange România SA

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C-61/19 Orange România SA, v ktorom sa venoval súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako súčasťou zmluvy obsahujúcej viaceré zmluvné podmienky. Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C‑61/19 Orange România ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR

26.8.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Otázky: 1. Príklad: Podnikám ako fotograf, fotím klientov, lebo si to prajú, môžem ich fotku zverejniť na mojej web stránke, ako že som si ich odfotila? 2. Môžem uvádzať mená a priezviská ľudí, ktorí mi dajú recenziu, môžem zverejniť ich mená a priezviská na web stránke? 3. Fotím ľudí, lebo si ma ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ(Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie fotografií detí na sociálnych sieťach v roku 2018

26.6.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. Dobrý deň, radi by sme sa opýtali na foto detí na facebooku, je treba mať súhlas, keď ich zverejňujeme na facebooku? Dobrý deň, z otázky nie je zrejmé, kto sa otázku pýta, teda nie je zrejmý kontext a podmienky spracúvania osobných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

18.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

19.8.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

26.9.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Povinnosti prevádzkovateľa zo zákona o ochrane osobných údajov a GDPR v roku 2022

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 15.8.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektronická PN

Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová

Dátum: 23.8.2022

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV