dnes je 28.1.2023

Najnovšie

Zverejňovanie osobných údajov obcou v miestnych novináchGarancia

26.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Obec v postavení prevádzkovateľa spracúva osobné údaje najmä na základe osobitných zákonov, dodržiavaním ktorých plní svoje úlohy a súčasťou toho je aj spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb, ktorými sú jej zamestnanci, obyvatelia či iné fyzické osoby. Základnou úlohou obce je ...

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság HatóságGarancia

23.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-132/21 Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, v ktorom sa venoval vzťahu medzi prostriedkami nápravy, ktoré sú stanovené v článku 77 ods. 1 a článku 78 ods. 1, ako aj v článku 79 ods. 1 všeobecného nariadenia ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles)Garancia

20.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 12. januára 2023 rozhodnutie vo veci C-154/21 Österreichische Post (Informations relatives aux destinataires de données personnelles), v ktorom sa venoval povinnosti poskytnúť informácie o príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie zápisníc a uznesení zo zasadnutí obecného zastupiteľstva a GDPRGarancia

17.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý združuje osoby majúce na jej území trvalý pobyt. Je to právnická osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Obligatórnymi (povinnými) orgánmi obce sú obecné zastupiteľstvo ...

Začínajú platiť nové prísnejšie pravidlá pre kybernetickú a fyzickú odolnosť kritických subjektov a sietí

16.1.2023, Zdroj: SITA

... Dnes vstupujú do platnosti dve kľúčové smernice o kritickej a digitálnej infraštruktúre, ktoré posilnia odolnosť Európskej únie (EÚ) voči online a offline hrozbám - smernica o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne kybernetickej bezpečnosti v Únii (smernica NIS 2) a smernica o odolnosti ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Nahrávanie zasadnutí obecného zastupiteľstva a GDPRGarancia

10.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky. V zmysle ust. § 12 ods. 8 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení (ďalej len ako „zákon o obecnom zriadení”) sú „rokovania zastupiteľstva zásadne verejné ...

Datadysten - vzdelávacia hra pre deti o ich právach v oblasti ochrany údajovGarancia

10.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Dňa 28. januára 2022 spustil dánsky dozorný orgán online vzdelávaciu hru pre deti s názvom: „Datadysten“. Dňa 28. januára 2022 spustil dánsky dozorný orgán online vzdelávaciu hru pre deti s názvom: „Datadysten“. Cieľom hry je zábavným spôsobom zvýšiť povedomie detí ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad k zákonu č. 1/2023 Z. z.- zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práceGarancia

9.1.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Zákon č. 1/2023 Z. z. , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov, mení doterajšie znenie ustanovení § 122a, § 122b, § 123 , ako § 124 odsek 3 Zákonníka práce. Novelizácia Zákonníka práce nadobúda účinnosť 1. júna 2023. V roku ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Project byDesign pre malé a stredné podnikyGarancia

4.1.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Grécky dozorný orgán implementoval „Project byDesign“, ktorý má slúžiť na uľahčenie súladu so všeobecným nariadením o ochrane údajov, ktorý je špecificky navrhnutý pre malé a stredné podniky (MSP) a na podporu ochrany údajov v produktoch a službách MSP, ktoré sa týkajú informačno-komunikačných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a kyberšikanaGarancia

3.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Termín kyberšikana (z ang. cyberbullying) je pomerne nový. Je spojením slov „kyber” a „šikana”. Kým slovo kyber nám predstavuje internetový – virtuálny priestor, resp. elektronické médium, v ktorom prebieha online komunikácia, slovo šikana označuje úmyselné agresívne správanie jedinca ...

viac článkov
Najčítanejšie

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Orange România SA

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C-61/19 Orange România SA, v ktorom sa venoval súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako súčasťou zmluvy obsahujúcej viaceré zmluvné podmienky. Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C‑61/19 Orange România ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ(Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania

30.10.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Zamestnávateľ aj zamestnanec majú v zmysle osobitných predpisov upravujúcich pracovnoprávny alebo obdobný vzťah voči sebe práva, ako aj povinnosti. Pri ich plnení býva ich súčasťou aj spracúvanie osobných údajov zamestnanca vykonávané zamestnávateľom. Zamestnávateľ aj zamestnanec majú v zmysle osobitných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

23.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou. EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania - aktualizácia

30.10.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Úradu bol pracovný návrh vyhlášky, ktorej vypracovanie ukladá uznesenie vlády 693/2020 v bode C.1 doručený. Úrad vykonal právnu analýzu s ohľadom na ochranu osobných údajov, ktorú zaslal UVZ SR. Úradu bol pracovný návrh vyhlášky, ktorej vypracovanie ukladá uznesenie vlády 693/2020 v bode C.1 doručený ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

13.2.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

1.3.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Ochrana osobných údajov v roku 2023

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 8.2.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV