dnes je 24.1.2021

Najnovšie

Prenos osobných údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstvaGarancia

21.1.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal Informačnú poznámku o prenose údajov podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov do Spojeného kráľovstva po prechodnom období(Information note on data transfers under the GDPR to the United Kingdom after the ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajovGarancia

19.1.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajov(Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification)prijaté na januárovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov). Predmetom ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajovGarancia

23.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou. EDPB (Európsky výbor na ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajovGarancia

22.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia ku vzťahu druhej smernice o platobných službách na vnútornom trhu a všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou. EDPB (Európsky ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajovGarancia

21.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o obmedzeniach podľa čl. 23 všeobecného nariadenia o ochrane údajov Predmetom verejnej konzultácie sú ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Oznam o zmene hodín fungovania podateľne úradu pre verejnosťGarancia

16.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Oznamujeme, že podateľňa úradu je pre verejnosť dostupná za dodržania nastavených hygienických opatrení v pracovných dňoch od 15.12.2020 až do 31.12.2020 včase od 08.00 hod. do 11.00 hod. Oznamujeme, že podateľňa úradu je pre verejnosť dostupná za dodržania ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozosielanie marketingových e-mailov a GDPR v roku 2020Garancia

30.11.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Porušuje sa nariadenie GDPR a zákon o ochrane osobných údajov, ak súkromná osoba posiela na rôzne cudzie firmy e-maily s rôznymi ponukami, informáciami, príp. žiadosťami? Je potrebné si vyžiadať súhlas od firmy, resp. osoby vo firme? Ako sa ...

viac článkov
Najčítanejšie
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

27.1.2021, ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

15.2.2021, ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.2.2021, ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

23.2.2021, ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

25.2.2021, ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

11.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Odborník z praxe

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

16.3.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

6.4.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

8.4.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Zmeny v pracovnom práve v roku 2021

Lektor: JUDr. Andrej Poruban, PhD.

Dátum: 26.1.2021

Čas konania: 15:00 - 16:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Bitcoin - základné informácie pre podnikateľov

Lektor: Mgr. Dušan Matuška

Dátum: 27.1.2021

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV