dnes je 16.6.2021

Najnovšie

Míľnik pre posilnenie kybernetickej bezpečnosti Európskej únieGarancia

11.6.2021, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad

... Európska únia zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií (ECC - European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre) a sieť národných koordinačných centier. Cieľom je posilniť spôsobilosti Únie v kybernetickej bezpečnosti a doplniť existujúce ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu k pripravovanému "Aktu o údajoch"Garancia

10.6.2021, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Európska komisia spustila v rámci prípravy legislatívy "Akt o údajoch" verejnú konzultáciu. Jej cieľom je získať názor občanov aj firiem Európskej únie k prístupu k údajom a ich ochrane. Vyjadriť sa môžete do 3. septembra 2021. Európska komisia spustila v rámci prípravy legislatívy „Akt o údajoch ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajínGarancia

8.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Európska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov do tretích krajín podľa čl. 46 ods. 2 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Európska komisia prijala 4. júna 2021 modernizované štandardné zmluvné doložky pre prenos osobných údajov ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi - sprostredkovateľská zmluvaGarancia

8.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Európska komisia prijala 4. júna 2021 štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Európska komisia prijala 4. júna 2021 štandardné zmluvné doložky medzi prevádzkovateľmi a sprostredkovateľmi podľa čl. 28 ods. ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Odporúčania o právnom základe pre uchovávanie údajov o kreditných kartách výlučne na účely uľahčenia ďalších online transakciíGarancia

2.6.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Odporúčania sa týkajú situácií, v ktorých dotknuté osoby kupujú produkt alebo platia za služby prostredníctvom webových stránok alebo aplikácií a poskytujú údaje svojich kreditných kariet s cieľom uzavrieť transakciu. EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na májovom plenárnom zasadnutí ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečné spracovanie osobných údajov bolo počas pandémie dodržiavané len čiastočneGarancia

26.5.2021, Zdroj: SITA

... Mnohé aspekty podmienok bezpečného spracúvania osobných údajov boli počas pandémie ochorenia COVID-19 porušené či dodržané len čiastočne. To sa priamo odrazilo na vnímaní ochrany osobných údajov a na dôvere voči subjektom, ktoré sa stali obeťou bezpečnostných incidentov týkajúcich sa porušenia ochrany ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

3. výročie uplatňovania všeobecného nariadenia o ochrane údajov (GDPR) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v praxiGarancia

25.5.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Narodeniny, deň, ktorý má skoro každý rád, dostaneme darčeky, sme stredobodom pozornosti. V deň narodenín nám nikto nič nevyčíta, každý gratuluje a praje ešte mnoho ďalších rokov života a úspechov. Asi by sa patrilo zachovať tradíciu a obdobne "zablahoželať" aj dvom "oslávencom", nariadeniu a zákonu ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie skupiny T-PD Rady Európy k vakcinácii, dokladoch a ochrane osobných údajovGarancia

13.5.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Skupina T-PT Rady Európy (ochrana osobných údajov) vypracovala Vyhlásenie k vakcinácii, dokladoch a ochrane osobných údajov. Skupina T-PT Rady Európy (ochrana osobných údajov) vypracovala Vyhlásenie k vakcinácii, dokladoch a ochrane osobných údajov. Vyhlásenie je v anglickom jazyku dostupné na ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií

23.4.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o zacielení na užívateľov sociálnych médií(Guidelines 08/2020 on the targeting of social media users). EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov) prijal na aprílovom plenárnom zasadnutí Usmernenia o zacielení ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

19.4.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi [Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR ] prijaté na aprílovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov). Predmetom verejnej ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “Prevádzkovateľ“). Tieto pravidlá vychádzajú z ustanovení ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomArchív

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce medzi:   Zamestnávateľom:   A   Zamestnancom: (ďalej spolu aj len „strany dohody”)   Strany dohody sa dohodli, že zamestnávateľ ...

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je zabezpečiť : a) Vymedzenie právneho základu pre spracúvanie ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Základné zásady spracúvania osobných údajovGarancia

14.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2021

23.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie – ako sa pripraviť a ako zvládnuť daňovú kontrolu

29.6.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Veronika Frnková PhD., Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková

Závislé osoby, či už tuzemské alebo zahraničné, musia skúmať svoje ceny realizované v kontrolovaných transakciách, aby mohli vykonať úpravu základu dane v prípade, ak v dôsledku uplatňovania týchto cien mohlo dôjsť k zníženiu základu dane alebo k zvýšeniu daňovej straty. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2021

7.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Zuzana Svinčáková Kvasničková, Ing. Veronika Frnková PhD.

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Ako sa vyhnúť chybám v reklamačnom procese – zmeny od 21.7.2020

12.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Mgr. Eva Braxatorisová

Cieľom seminára je objasniť problematiku reklamácií vo svetle aktuálnych zmien platných od 21.7.2020, vysvetliť podmienky a chyby v reklamačnom procese a odpovedať účastníkom na otázky, ktorých odpovede efektívne zužitkujú v praxi. Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2021

14.7.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2021. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Zaistenie súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti

8.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Štefan Pilar

Cieľom seminára je podrobne predstaviť existujúcu právnu úpravu v oblasti kybernetickej bezpečnosti a spôsoby identifikácie prevádzkovateľov základných služieb a poskytovateľov digitálnych služieb, prediskutovať aplikačné problémy vo vzťahu k príslušným povinnostiam a lehotám na ich plnenie, ako aj poskytnúť prehľad a konzultáciu ku kontrolným mechanizmom a príslušným sankciám. Prihláška tu!

DPH v cestovných kanceláriách v praktických príkladoch

9.9.2021, Bratislava, Ing. Martin Ťažký

Pripravili sme pre Vás seminár zameraný na špecifickú problematiku uplatňovania DPH cestovnými kanceláriami. Nelámte si hlavu, príďte sa poradiť s odborníkom.  Prihláška tu!

Výklad stavebného zákona (líniové stavby)

13.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Michal Kán

Školenie je zamerané na zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov pre oblasť povoľovania líniových stavieb. Prihláška tu!

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2021

22.9.2021, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Zdeňka Dvoranová

Komplexný prierez problematikou zákonníka práce. Počas dvoch dní seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe. Kurz rieši témy vzniku a skončenia pracovného pomeru,  dovolenky i mzdové nároky i dohody mimo pracovného pomeru. Prihláška tu!

Odber e-mailových novín zdarma

Bezplatný odber e-mailových novín

Input:
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV