PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

Najnovšie

Sprostredkovateľská zmluva z pohľadu GDPR v roku 2019

12.2.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Dobrý deň. Slovenská s.r.o., pobočka zahraničnej organizácie (Prevádzkovateľ), necháva spracúvať mzdy zamestnancov na pobočke tej istej zahraničnej organizácie, ale právne samostatnej slovenskej ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Často kladené otázky k Nariadeniu a zákonu č. 18/2018 z. z.

4.2.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Otázok týkajúcich sa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Obsah dokumentu bezpečnostnej smernice v roku 2019

30.1.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Aký by mal byť obsah dokumentu Bezpečnostne smernice? Bezpečnostné smernice prevádzkovateľov v súčasnej dobe nemajú zákonom stanovený obsah. V skutočnosti ide o terminologický prežitok ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Súkromie na internete - cookies

28.1.2019, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_sk.htm) (http://europa.eu/index_sk.htm)
Existujú rôzne druhy súborov cookie, ktoré môžete použiť v rámci svojho webového sídla. Predchádzajúci súhlas používateľov sa bude vyžadovať v závislosti od účelu súboru cookie. Existujú rôzne druhy súborov cookie, ktoré môžete použiť v rámci svojho webového ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bežné informačné systémy: Informačný systém Dodávatelia

28.1.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer
Bežné informačné systémy: Informačný systém Dodávatelia. Každý prevádzkovateľ, ktorý má aspoň jedného dodávateľa (napríklad poskytovateľa cloudového úložiska, poskytovateľa webhostingových služieb, poskytovateľa účtovných služieb, ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov na základe všeobecného nariadenia o ochrane údajov

28.1.2019, Zdroj: EUROPA - Portál Evropské unie (http://europa.eu/index_sk.htm) (http://europa.eu/index_sk.htm)
Vo všeobecnom nariadení o ochrane údajov sa stanovujú podrobné požiadavky pre spoločnosti a organizácie týkajúce sa získavania, uchovávania a spravovania osobných údajov. Požiadavky sa uplatňujú na európske organizácie, ktoré spracúvajú osobné údaje ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad pojmov: Osobný údaj

28.1.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer
Aj v súčasnosti, viac ako pol roka od nadobudnutia účinnosti Nariadenia GDPR, je najčastejšou otázkou klientov spojenou s problematikou ochrany osobných údajov otázka, čo je vlastne osobný údaj, a či teda vlastne klient spracúva osobné ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Nové nariadenie o voľnom pohybe dátGarancia

23.1.2019, JUDr. Jaroslav Kuchár, LLM., Zdroj: Verlag Dashöfer
Cieľom tohto Nariadenia je zabezpečiť voľný tok iných ako osobných údajov v rámci Európskej únie, a to tým, že sa v ňom ustanovia pravidlá týkajúce sa požiadaviek na lokalizáciu údajov, dostupnosť údajov pre príslušné orgány a prenos ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Prenos osobných údajov pri práci na firemnom notebooku v zahraničí v roku 2019

17.1.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som si overila, či dochádza alebo nedochádza ku prenosu osobných údajov v situácii, keď je zamestnanec vyslaný na pracovnú cestu do tretej krajiny a on tam na notebooku vykonáva ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Osobné údaje zamestnancov v roku 2019

15.1.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Rada by som sa opýtala, v prípade, že máme na nástenke uvedené zoznamy zamestnancov, kedy pracujú, v priestore, kde majú prístup osoby, ktoré chodia na casting, a teda môžu si to prečítať, je to ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Test zlučiteľnosti podľa GDPRGarancia

26.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je zabezpečiť : ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o: - spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi). - spôsobe ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov
Najnovšie Právne predpisy
  • 17/2019 Z.z. novela op. č. 223/2014 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 18/2019 Z.z. o uložení kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa a dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 19/2019 Z.z. novela oip. č. 305/2017 Z. z. (vyšlo dňa: 16.1.2019 v čiastke č. 6)
  • 25/2019 Z.z. vo veci vyslovenia nesúladu § 446 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 a čl. 20 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 30.1.2019 v čiastke č. 10)
  • 26/2019 Z.z. novela op. č. 588/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 31.1.2019 v čiastke č. 11)
  • 28/2019 Z.z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu (vyšlo dňa: 4.2.2019 v čiastke č. 12)
  • 30/2019 Z.z. o hazardných hrách (vyšlo dňa: 8.2.2019 v čiastke č. 14)
  • 35/2019 Z.z. o finančnej správe (vyšlo dňa: 15.2.2019 v čiastke č. 16)
  • 36/2019 Z.z. novela zák. č. 586/2003 Z. z. (vyšlo dňa: 18.2.2019 v čiastke č. 17)
  • 40/2019 Z.z. vo veci vyslovenia vzájomného nesúladu niektorých ustanovení Ústavy Slovenskej republiky (vyšlo dňa: 23.2.2019 v čiastke č. 21)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
6.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
14.3.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
19.3.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
22.5.2019 - 24.5.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková, JUDr. Alena Huťanová
Trojdňové školenie je určené špeciálne pre mzdárov a personalistov. Namiešali sme pre vás kokteil najžiadanejších tém. Máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií a diskutovať o vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenými lektorkami. Prihláška tu!
11.6.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
19.8.2019, Bratislava
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: