dnes je 9.12.2022

Najnovšie

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovanie dotknutej osobyGarancia

8.12.2022, Verlag Dashöfer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Verlag Dashöfer; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť vzor Súhlas so spracúvaním osobných údajov Ja, dolu podpísaný/á Meno a priezvisko ........................................ Narodený/á ................................................. Bytom ............................................................ (ďalej ...

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajovGarancia

8.12.2022, Verlag Dashofer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Verlag Dashofer; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument (Meno a priezvisko toho, kto návrh podáva, korešpondenčná adresa) Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky Hraničná 12 820 07 Bratislava V ............., dňa ........................ Vec Návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Checklist zabezpečenia jednotlivých činností v rámci GDPRGarancia

7.12.2022, Verlag Dashöfer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Verlag Dashöfer; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť checklist ?Informácie o spracovaní osobných údajov pre subjekty podľa č. 13 a č. 14 nariadenia GDPR ?Doklady o organizačných a technických opatreniach k zabezpečeniu osobných údajov ?Dokumentácia všetkých porušení zabezpečenia osobných údajov ?Záznamy o činnostiach ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Záznam o vykonanej kontrole spracúvania osobných údajovGarancia

7.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť vzor V prípade zistených porušení: Dátum a čas, kedy začalo porušenie ochrany osobných údajov (údaje uvádzate len v prípade, ak sú vám tieto údaje známe a vznik porušenia ochrany osobných údajov ste identifikovali): Deň_______________ Čas_____________ ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie informácií označených ako obchodné tajomstvo v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciámGarancia

6.12.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám povinná osoba informácie označené ako obchodné tajomstvo nesprístupňuje. Obchodné tajomstvo je definované v ustanovení § 17 ObZ . „Obchodné tajomstvo tvoria všetky skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej ...

Plán kontrol, výkon kontrol, vedenie knihy o incidentochGarancia

6.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť vzor Plán kontrolnej činnosti Číslo kontroly     Predmet kontroly (spracovateľské činnosti)     Forma kontroly     Periodicita kontroly     Kontrolná skupina   Meno, priezvisko, funkcia   Telefón, fax   Poznámka   Vedúci         Členovia                     ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor súhlasu podľa GDPRGarancia

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; Jakub Pavčík Stiahnuť vzor Dotknutá osoba:     Meno a priezvisko:     Adresa:     Telefónne číslo/e-mail:(ďalej len dotknutá osoba)     Prevádzkovateľ:     Obchodné meno a právna forma:     Sídlo:     IČO:     Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: (tel. číslo/e-mail/fax)     Kontaktné ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnenej osoby pre predaj produktov z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Nevyžiadané volania pod svojou kontrolou: Zaregistrujte sa do zoznamu a vyjadrite tak nesúhlas s prijímaním marketingových volaníGarancia

5.12.2022, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

... Dôležitá zmena - zavedenie množiny čísel s predvoľbou (0)888 pre marketingové volania je platná od 19.8.2022. Ide o novú vyhlášku o národnom číslovacom pláne v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (ďalej úrad) dal verejnosti do ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnenej osoby pre marketingovú činnosť z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

2.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Chcela by som si ujasniť postup pri nástupe nového pracovníka. Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR nemali vytvárať a uchovávať. Ak ale potrebujem pre prihlásenie do poisťovni a vytvorenie pracovníka v mzdovom programe údaje, ktoré si viem z dokumentov zamestnanca opísať, môžem ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Orange România SA

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C-61/19 Orange România SA, v ktorom sa venoval súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako súčasťou zmluvy obsahujúcej viaceré zmluvné podmienky. Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C‑61/19 Orange România ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR

26.8.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Otázky: 1. Príklad: Podnikám ako fotograf, fotím klientov, lebo si to prajú, môžem ich fotku zverejniť na mojej web stránke, ako že som si ich odfotila? 2. Môžem uvádzať mená a priezviská ľudí, ktorí mi dajú recenziu, môžem zverejniť ich mená a priezviská na web stránke? 3. Fotím ľudí, lebo si ma ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Verejná konzultácia EDPB k Odporúčaniam o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na verejnú konzultáciu na novembrovom plenárnom zasadnutí Odporúčania o opatreniach, ktoré dopĺňajú nástroje na prenos, aby sa zabezpečil súlad s úrovňou ochrany osobných údajov v EÚ(Recommendations 01/2020 on measures that supplement transfer tools to ensure ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Predbežné stanovisko úradu k preukazovaniu sa negatívnym výsledkom testu/ certifikátom z plošného testovania

30.10.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Zamestnávateľ aj zamestnanec majú v zmysle osobitných predpisov upravujúcich pracovnoprávny alebo obdobný vzťah voči sebe práva, ako aj povinnosti. Pri ich plnení býva ich súčasťou aj spracúvanie osobných údajov zamestnanca vykonávané zamestnávateľom. Zamestnávateľ aj zamestnanec majú v zmysle osobitných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

17.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

24.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

30.1.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV