dnes je 23.2.2024

Najnovšie

Nová výzva podporí subjekty verejnej správy v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnostiGarancia

23.2.2024, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo dopytovo-orientovanú výzvu: „Podpora v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti na regionálnej úrovni – verejná správa“ v sume 10 miliónov eur z Programu Slovensko 2021 – 2027 z opatrenia 1.2.1. ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR - SofijaGarancia

23.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 30. januára 2024 rozhodnutie vo veci C‑118/22 Direktor na Glavna direkcija „Nacionalna policia“ pri MVR – Sofija (riaditeľ generálneho riaditeľstva – „Národná polícia“ na ministerstve vnútra, Bulharsko), v ktorom sa ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Oznámenie o dočasnom zastavení poskytovania písomných konzultáciíGarancia

22.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad) od 21.2.2024 dočasne zastavuje poskytovanie písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov na žiadosti, ktoré verejnosť mohla doručiť  napr. emailom na statny.dozor@pdp.gov.sk, listom, elektronicky. Úrad na ochranu osobných ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Metodické usmernenie č. 1/2023 Monitorovanie kamerovými zariadeniami fyzických osôb na rodinnom domeGarancia

22.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Metodické usmernenie č. 1/2023 Monitorovanie kamerovými zariadeniami fyzických osôb na rodinnom dome Metodické usmernenie č. 1/2023 Monitorovanie kamerovými zariadeniami fyzických osôb na rodinnom dome ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečnejší digitálny svet: Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službáchGarancia

22.2.2024, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

... V sobotu 17. februára 2024 vstúpil do účinnosti akt o digitálnych službách – nová legislatíva Európskej Únie (EÚ), ktorá prinesie výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Monitorovanie vozidiel pomocou GPSGarancia

21.2.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík S rozvojom technických prostriedkov, ktoré zamestnávateľovi umožňujú monitorovať pohyb zamestnancov, patrí nepochybne aj GPS systém. Globálny lokalizačný systém je satelitný navigačný systém, ktorý sa využíva na zistenie presnej pozície a poskytuje veľmi presnú časovú referenciu a ...

Dôvody a spôsoby monitorovania zamestnancov v predzmluvných vzťahochGarancia

20.2.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík V súčasnej dobe existuje veľa rozličných dôvodov, pre ktoré sa zamestnávatelia priklonia k monitorovaniu zamestnancov na pracovisku. Jedným z hlavných dôvodov je snaha zamestnávateľov chrániť svoj majetok, prípadne majetok iných zamestnancov a tretích osôb. Iný dôvod môže predstavovať ...

Digitálna revolúcia v EÚ sprísňuje opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľovGarancia

20.2.2024, Zdroj: SITA

... Výrazné zmeny v digitálnom prostredí Európskej únie (EÚ) prinesie akt o digitálnych službách. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám. Nová legislatíva v tejto oblasti vstúpila do ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Možnosti ochrany dotknutých zamestnancov pri zásahu do jeho osobnostných práv a osobných údajovGarancia

19.2.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík Ak sa zamestnanec domnieva, že došlo k zásahu do jeho súkromného života, alebo bola porušená ochrana osobnosti, môže podať, s ohľadom na ustanovenie § 150 ZP podnet, resp. sťažnosť na príslušnom orgáne inšpekcie práce. „Zamestnanci, ktorí sú poškodení porušením povinností vyplývajúcich ...

Komisia vyšetruje TikTok pre možné porušenie zákona o digitálnych službáchGarancia

19.2.2024, Zdroj: SITA

... Európska únia (EÚ) začala vyšetrovanie videoplatformy TikTok zamerané na to, či porušila zákona o digitálnych službách (DSA). Otvorenie formálneho konania oznámila v pondelok Európska komisia s tým, že preskúma, či TikTok robí dosť na to, aby obmedzil „systémové riziká“ vyplývajúce z jeho ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
Najčítanejšie

Vzor súhlasu podľa GDPRArchív

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; Jakub Pavčík Stiahnuť vzor Dotknutá osoba:     Meno a priezvisko:     Adresa:     Telefónne číslo/e-mail:(ďalej len dotknutá osoba)     Prevádzkovateľ:     Obchodné meno a právna forma:     Sídlo:     IČO:     Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: (tel. číslo/e-mail/fax)     Kontaktné ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Prístupové heslo pre zamestnanca pri zasielaní elektronických dokumentov z pohľadu GDPR v roku 2020Archív

25.11.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Uhrinčať Prevádzkovateľ zasiela elektronickú výplatnú pásku na e-mail zamestnancov. Heslo pre otvorenie elektronickej výplatnej pásky bolo zasielané zamestnancom e-mailom v otvorenej forme. Uvedený e-mail nie je chránený žiadnym heslom. Takáto forma zasielania hesiel má znaky nezákonnosti ...

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajovArchív

29.11.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík Stiahnuť dokument Názov zamestnávateľa:     Názov vnútropodnikovej smernice:   Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca   Prílohy:     Číslo smernice:     Rozsah platnosti:   Záväzná   Za správnosť smernice zodpovedá:     Za dodržiavanie smernice zodpovedá ...

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Peter Veselý, PhD. Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Ing. Zuzana Neupauerová, PhD.; JUDr. Juraj Mezei, PhD.; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Názov spoločnosti/organizácie (adresa, IČO):           Názov smernice:   Pravidlá a postupy spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Home office so zameraním na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ

19.3.2024, Bratislava alebo ONLINE, JUDr. Bronislava Krištof

Školenie je zamerané na stručné vysvetlenie aktuálneho legislatívneho rámca Home Office a následne na cezhraničný Home Office v rámci EÚ a mimo EÚ. Bližšie popíšeme tak krátkodobý ako i dlhodobý cezhraničný Home Office vykonávaný napr. pendlermi, identifikujeme ich limity, pridružené riziká a povinnosti s nimi spojené. Prihláška tu!

Špecialista odpadového hospodárstva

11.4.2024, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Vzdelávací program vám ponúka komplexný pohľad na problematiku odpadov. Počas modulového kurzu získate potrebné vedomosti o nakladaní s odpadmi, vedení evidencií odpadov, rozšírenej zodpovednosti výrobcov a ohlasovacích povinnostiach. Teoretický základ je doplnený o praktické príklady a zdieľanie reálnych skúseností. Kurz je ukončený certifikátom. Prihláška tu!

AI Akadémia: Vaša vstupná brána do sveta AI

14.5.2024, Bratislava alebo ONLINE, Veronika Bošková

V dnešnej dobe rýchlo sa rozvíjajúcich technológií je umelá inteligencia (AI) na čele inovácií, meniac každý aspekt nášho života a práce. AI Akadémia je navrhnutá tak, aby vám poskytla komplexný prehľad o AI nástrojoch a technológiách, ich aplikáciách vo vašej firme, v manažmente, personalistike, účtovníctve a podnikaní, a o tom, ako môžete tieto nástroje využiť na tvorbu obsahu a vizuálov. Každý účastník má možnosť absolvovať vstupnú individuálnu konzultáciu s lektorkou. Kurz je kombináciou konzultácie, 4webinárov a 2 prezenčných workshopov. Prihláška tu!

Podcasty pre zákazníkov tohto portálu

Plán obnovy očami Lívie Vašákovej

Plán obnovy je v ostatnom období jednou z veľmi diskutovaných tém. Ako ho možno podnikateľmi reálne využívať? Čo znamená pre orgány verejnej...

Cyber security v roku 2024

S hosťom Martinom Floriánom sme sa rozprávali o oblasti bezpečnosti digitálneho priestoru, súčasnými výzvami a nevyhnutnosťou rýchlejšieho z...

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV