dnes je 26.5.2024

Informačný systém DCOM sa bude rozširovať

11.2.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad pojmov: Informačný systémArchív

15.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o bezpečnostných štandardoch pre informačné systémy obceGarancia

2.5.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémy

9.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systéme

13.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spustená ďalšia fáza zberu dát pre Informačný systém sociálnych služieb

24.5.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Informačný systém sociálnych služieb napĺňajú dáta od poskytovateľov a samosprávy

18.5.2022, Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov - Pre informačný systém: IS oznamovanie protispoločenskej činnostiArchív

7.1.2022, Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad k zákonu č. 99/2024 Z. z. - Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej službyGarancia

17.5.2024, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kontrola spracúvania osobných údajov - Plán kontrol na rok 2022Archív

4.2.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Endemol Shine FinlandGarancia

13.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľaArchív

28.3.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Systém DCom pre obce a mestá

14.4.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Etický hackingGarancia

10.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ako správne ohraničiť účely spracúvania osobných údajov v záznamoch o spracovateľských činnostiachArchív

2.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad pojmov: Právny základ spracúvania osobných údajovArchív

20.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Nové pravidlá v oblasti kybernetickej bezpečnosti - Smernica NIS 2Záznam

31.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:42:23

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vedenie záznamov o spracovaných činnostiachGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zavedenie opatrení v organizáciiGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kamerový systém v súlade s GDPRArchív

25.4.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na informačnú bezpečnosť nákup “papiera“ nestačíArchív

11.8.2020, JUDr. Pavel Nechala, PhD. a tím AK Nechala & Co., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štandardná a špecifická ochrana osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica na ochranu osobných údajovGarancia

26.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Odkiaľ prišla problematika ochrany osobných údajov?Archív

25.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Samohodnotenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnostiArchív

20.1.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamerový systém na pracoviskuZáznam

14.4.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:54:40

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie primeranej úrovne bezpečnosti ISGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Oznamovanie zmeny adresy osôb so štatútom dočasného útočiska

5.4.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Predchádzanie neoprávnenému prístupu k osobným údajomGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Formulár môže pomôcť prevádzkovateľom základných služieb zosúladiť bezpečnostné opatreniaArchív

20.1.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad, Zdroj: Verlag Dashöfer