dnes je 23.2.2024

Účely spracúvania osobných údajovGarancia

28.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ako správne ohraničiť účely spracúvania osobných údajov v záznamoch o spracovateľských činnostiachArchív

2.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah bezpečnostnej dokumentácie podľa GDPRArchív

4.5.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Test zlučiteľnosti podľa GDPRGarancia

26.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečnostný projekt podľa GDPRGarancia

22.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Štandardná a špecifická ochrana osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Povinnosti a úlohy zodpovednej osobyGarancia

19.6.2023, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Nové definície pojmov v GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zverejňovanie rodného čísla dotknutej osobyArchív

11.10.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obsah povinného informovaniaArchív

6.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyGarancia

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovArchív

30.11.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor súhlasu podľa GDPRArchív

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť IS/ITGarancia

17.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm ByggGarancia

17.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Informácia o spracúvaní osobných údajov - Pre informačný systém: IS oznamovanie protispoločenskej činnostiArchív

7.1.2022, Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výslovný súhlasGarancia

12.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad pojmov: Informačný systémArchív

15.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov v roku 2024ZáznamGarancia

19.12.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:49

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica na ochranu osobných údajovArchív

1.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v roku 2022Záznam

31.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:08

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v roku 2023Záznam

16.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:49

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Posúdenie vplyvu na ochranu údajovArchív

29.6.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dotknutá osobaGarancia

29.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajovGarancia

7.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Poverenie oprávnenej osobyArchív

3.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o spracúvaní osobných údajovArchív

8.6.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostný incident z pohľadu GDPRArchív

7.9.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznamy o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľaGarancia

28.3.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oprava nesprávnych osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osobyArchív

11.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Získanie súhlasu dotknutej osobyGarancia

21.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Preukazovanie bezúhonnosti formou odpisov z registra trestov pedagogických zamestnancovArchív

15.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pravidelné školenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajovArchív

31.10.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Písomné poverenieGarancia

19.6.2023, Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Laura Fotopulosová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. , Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Hlavné zmeny v ochrane osobných údajov podľa GDPRGarancia

4.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Heslovanie súborovArchív

22.12.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Autoriteit ersoonsgegevens

30.3.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Povinnosti zamestnancov súvisiace s GDPRArchív

15.6.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonnosť spracúvania osobných údajovGarancia

19.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Valsts ieņēmumu dienests

1.3.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Majú samosprávy povinnosť určiť zodpovednú osobu za oblasť GDPR?

20.2.2023, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

30.12.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovanie dotknutej osobyArchív

8.12.2022, Verlag Dashöfer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov