dnes je 16.7.2024

Účely spracúvania osobných údajovGarancia

28.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ako správne ohraničiť účely spracúvania osobných údajov v záznamoch o spracovateľských činnostiachArchív

2.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zákonnosť spracúvania osobných údajovGarancia

19.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Digi

31.10.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spracúvanie biometrických údajovGarancia

2.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

30.12.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica na ochranu osobných údajovGarancia

26.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Test zlučiteľnosti podľa GDPRGarancia

26.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad pojmov: Právny základ spracúvania osobných údajovArchív

20.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Kontrola spracúvania osobných údajov - Plán kontrol na rok 2022Archív

4.2.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Bezpečnostný projekt podľa GDPRGarancia

22.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kedy teda bude potrebné postupovať iba podľa zákona a kedy aj podľa zákona a aj podľa nariadenia?Garancia

11.5.2018, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a tretia stranaArchív

23.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmeny v zákone o ochrane osobných údajov od 1. 7. 2024Garancia

26.6.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Získanie súhlasu a prenosnosť osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Nové definície pojmov v GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Meranie telesnej teploty zamestnancov v čase pandémie a GDPRArchív

3.4.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Informácia o spracúvaní osobných údajov - Pre informačný systém: IS oznamovanie protispoločenskej činnostiArchív

7.1.2022, Zdroj: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Veľký Krtíš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výslovný súhlasGarancia

12.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

GDPR v čase COVID-19Záznam

20.5.2020, JUDr. Helga Maďarová, CIPP/E, CIPM, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:53:25

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pôsobnosť nového zákona podľa GDPRGarancia

12.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor súhlasu podľa GDPRGarancia

24.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Posúdenie vplyvu na ochranu údajovArchív

29.6.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zmluva o spracúvaní osobných údajovArchív

8.6.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vecná pôsobnosť GDPRGarancia

5.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzťah prevádzkovateľ-sprostredkovateľ verzus vzťah prevádzkovateľ-prevádzkovateľArchív

24.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zverejňovanie rodného čísla dotknutej osobyArchív

11.10.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms a i. (Všeobecné podmienky používania sociálnej siete)Garancia

20.7.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

18.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Obsah povinného informovaniaArchív

6.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm Bygg

17.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ako správne identifikovať sprostredkovateľov spomedzi príjemcov pri nastavení systému ochrany osobných údajov?Archív

10.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Test proporcionality podľa GDPRArchív

11.5.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Valsts ieņēmumu dienests

1.3.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica o pravidlách a postupoch spracovania a ochrany osobných údajov pri zabezpečovaní personálno-mzdovej agendyArchív

19.6.2023, Ing. Zuzana Neupauerová, PhD., JUDr. Juraj Mezei, PhD., Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vernostný program a GDPRArchív

20.9.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výklad pojmov: Sprostredkovateľ osobných údajovArchív

17.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Internetové obchody a GDPRGarancia

5.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Osobitné situácie zákonného spracúvania osobných údajovGarancia

7.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Aplikačné problémy definície pojmu SprostredkovateľArchív

13.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Štandardná a špecifická ochrana osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Základné zásady spracúvania osobných údajovGarancia

14.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica k priamemu marketinguGarancia

6.5.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov