dnes je 19.6.2024

Input:

Checklist zabezpečenia jednotlivých činností v rámci GDPR

26.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.9 Checklist zabezpečenia jednotlivých činností v rámci GDPR

Verlag Dashöfer; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť checklist

⃝Informácie o spracovaní osobných údajov pre subjekty podľa č. 13 a č. 14 nariadenia GDPR

⃝Doklady o organizačných a technických opatreniach k zabezpečeniu osobných údajov

⃝Dokumentácia všetkých porušení zabezpečenia osobných údajov

⃝Záznamy o činnostiach spracovania

⃝Analýza potreby menovania zástupcu pre ochranu osobných údajov

⃝Analýza bezpečnostných rizík a opatrení

⃝Vnútropodnikovú smernicu pre ochranu osobných údajov

⃝Poučenia pre osoby, ktoré sú v pracovnom pomere a dochádzajú do kontaktu s osobnými údajmi

⃝Školenia oprávnených osôb v oblasti ochrany osobných údajov

⃝V prípade existencie kamerového systému – vnútropodnikovú smernicu o kamerovom systéme

⃝V prípade existencie kamerového systému – označenie monitorovaného priestoru