dnes je 3.7.2022

Základné zásady spracúvania osobných údajovGarancia

14.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Prezenčná listina na schôdzi vlastníkov bytov a nebytových priestorov z hľadiska GDPR v roku 2018

30.7.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Sledovanie psychologického stavu zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajov v roku 2018

29.10.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zálohovanie dát v praxi a GDPRGarancia

12.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Registrácia zamestnancov na školenie v roku 2019

19.11.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zasielanie vianočných darčekov pre obchodných partnerov z pohľadu GDPR v roku 2018

22.10.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spracovateľské záznamy a kamerové systémy z pohľadu GDPR v roku 2018

23.7.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kopírovanie úradných dokumentov v roku 2018

21.6.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov z pohľadu správcu bytového domu v roku 2019

28.11.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad pojmov: Spracúvanie osobných údajovArchív

11.3.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aplikačné problémy GDPR v praxi: Spracúvanie osobných údajov na vizitkách

29.6.2018, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR

26.8.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Odkiaľ prišla problematika ochrany osobných údajov?Archív

25.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Zabezpečenie priebehu volieb a ochrana osobných údajov voličov

25.2.2019, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana utajovaných skutočnostíGarancia

12.12.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Stanovisko ÚOOÚ SR k meraniu teploty na pracoviskách

17.4.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vyhlásenie EDPB o spracúvaní osobných údajov v súvislosti s prepuknutím ochorenia COVID-19

23.3.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Valsts ieņēmumu dienestsGarancia

1.3.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečnosť IS/ITGarancia

17.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Meranie telesnej teploty zamestnancov v čase pandémie a GDPRArchív

3.4.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

POVINNOSŤ „POVINNÝCH OSÔB" SPRÍSTUPNIŤ ÚDAJEGarancia

12.12.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

POSTUP ORGÁNOV VEREJNEJ MOCI PRI ZABEZPEČOVANÍ ZÁKLADNÉHO PRÁVA NA INÚ PRÁVNU OCHRANUGarancia

12.12.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Garancie práva na sukromie pri získavaní počítačových údajov v trestnom konaníGarancia

12.12.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov