dnes je 19.6.2024

Input:

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajov

17.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.1 Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:  
Názov vnútropodnikovej smernice: Doklady potrebné k prijatiu nového zamestnanca 
Prílohy:  
Číslo smernice:  
Rozsah platnosti: Záväzná 
Za správnosť smernice zodpovedá:  
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:  
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:  

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

  1. S každým novým zamestnancom je uzatvorená pracovná zmluva.
  2. Pracovná zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti.

Čl. II

Povinnosti vedúceho oddelenia pri predložení pracovnej zmluvy na podpis

  1. Každý vedúci pracovník, prijíma nového zamestnanca v ..... kolách pohovoru.
  2. Po úspešnom absolvovaní pohovoru predkladá vedúci PC doklady potrebné na vypracovanie