dnes je 26.5.2024

Smernica na ochranu osobných údajovGarancia

26.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Oznámenie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SRArchív

21.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Marketing a ochrana osobných údajovGarancia

15.9.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov na letiskuArchív

14.12.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SRArchív

21.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

Konanie o ochrane osobných údajovArchív

7.2.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov a kyberšikanaArchív

3.1.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov maloletýchGarancia

19.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov v roku 2022Záznam

4.1.2022, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:15:43

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v roku 2024ZáznamGarancia

19.12.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:35:49

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Štandardná a špecifická ochrana osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zmeny v ochrane osobných údajov podľa GDPRGarancia

8.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pri práci účtovníkaZáznamGarancia

17.5.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:40

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

ChatGPT vs. Ochrana osobných údajovZáznamGarancia

9.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:49:19

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v roku 2021Záznam

9.11.2021, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 01:29:21

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Umelá inteligencia a ochrana osobných údajovGarancia

12.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov v korporátnom prostredíArchív

6.9.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ochrana osobných údajov v roku 2022Záznam

23.3.2022, JUDr. Pavel Nechala, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:11

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v roku 2023Záznam

16.2.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:50:49

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov v pracovnoprávnych vzťahochZáznamGarancia

2.11.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:16

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov pri práci stavebníka a architektaZáznamGarancia

2.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:44:36

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Odkiaľ prišla problematika ochrany osobných údajov?Archív

25.4.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Dozorný orgán v oblasti ochrany osobných údajovArchív

7.11.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Chyby zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajovArchív

4.10.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Hlavné zmeny v ochrane osobných údajov podľa GDPRGarancia

4.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Majetkové priznania vs. Ochrana osobných údajovZáznamGarancia

29.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Doplnenie zákona o ochrane osobných údajov od 30.3.2022Archív

23.5.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany osobných údajov

5.1.2022, Zdroj: Úrad pre verejné obstarávanie

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

GDPR Nariadenie - Notifikácia porušenia ochrany osobných údajovZáznamGarancia

6.4.2018, Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavol Lacko LL.M., advokátska kancelária Motúzová & Lacko, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:45:09

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zvyšovanie povedomia zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajovGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajovGarancia

29.4.2024, Verlag Dashofer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pravidelné školenie zamestnancov v oblasti ochrany osobných údajovArchív

31.10.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Aktualizácia Usmernení o oznámení porušenia ochrany osobných údajov

14.4.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Deň ochrany osobných údajov, 28. január 2021

28.1.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajovGarancia

9.11.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zákon č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajovGarancia

31.1.2018, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Správa o stave ochrany osobných údajov za obdobie 25.5.2019 až 31.12.2019

31.3.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

18.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pravidlá poskytovania písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajovGarancia

6.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kontrola zo strany Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyArchív

27.7.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Povinnosti prevádzkovateľov podľa GDPR a zákona o ochrane osobných údajov v roku 2022Záznam

31.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:48:08

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dokumenty k mechanizmu nápravy podľa Rámca pre ochranu osobných údajov medzi EÚ a USAGarancia

9.5.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Spoločná správa o rokovaní slovenského a českého úradu na ochranu osobných údajovGarancia

5.10.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

22.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

17.4.2024, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica pre riadenie internej bezpečnosti v oblasti ochrany osobných údajov a kybernetickej bezpečnostiGarancia

30.4.2024, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov