dnes je 1.10.2023

Vzor súhlasu podľa GDPRArchív

5.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kyber-hoax a infikovaný vzor

13.9.2022, Zdroj: Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzor návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajovArchív

8.12.2022, Verlag Dashofer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systémeGarancia

13.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Štandardné zmluvné doložky pre sprostredkovateľov

2.10.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pri žiadosti o dočasné útočisko možno využiť elektronický registračný formulárArchív

10.3.2022, Zdroj: Ministerstvo vnútra, Zdroj: Verlag Dashöfer

Výzva na predkladanie návrhov na kandidáta na predsedu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republikyArchív

31.12.2021, Zdroj: Úrad vlády Slovenskej Republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

Plán kontrol, výkon kontrol, vedenie knihy o incidentochArchív

6.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Práva dotknutých osôb

7.9.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomArchív

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Ako správne ohraničiť účely spracúvania osobných údajov v záznamoch o spracovateľských činnostiachArchív

2.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

Usmernenia k právam dotknutých osôb - právo na prístupGarancia

24.4.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

28. január 2020 Deň ochrany osobných údajov

24.1.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

ePN (právny stav k 23.08.2022)Záznam

22.9.2022, PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová, Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:57:38

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Humanitárna pomoc pre Ukrajinu na OpenData

15.3.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Marketingové volania už len s predvoľbou (0)888. Vy sa rozhodnete či hovor zdvihnete alebo nie

22.9.2022, Zdroj: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zasielanie elektronických súborov v súlade s GDPRArchív

31.8.2022, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Záznam o vykonanej kontrole spracúvania osobných údajovArchív

7.12.2022, PhDr. Anna Miklošová, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Ako si vybaviť EORI číslo

11.3.2022, Zdroj: Finančná správa SR

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica o používaní umelej inteligencieArchív

16.6.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Zabezpečenie odolnosti systémov spracúvania osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Súhlas so spracovaním osobných údajov a informovanie dotknutej osobyArchív

8.12.2022, Verlag Dashöfer, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dostupné v časových verziách: 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov