dnes je 19.6.2024

Input:

Vzor súhlasu podľa GDPR

24.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.6 Vzor súhlasu podľa GDPR

PhDr. Anna Miklošová; Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Dotknutá osoba:   
Meno a priezvisko:   
Adresa:   
Telefónne číslo/e-mail:(ďalej len dotknutá osoba)   
Prevádzkovateľ:   
Obchodné meno a právna forma:   
Sídlo:   
IČO:   
Kontaktné údaje na prevádzkovateľa: (tel. číslo/e-mail/fax)   
Kontaktné údaje zodpovednej osoby: (ak bola určená)(ďalej len „prevádzkovateľ”)  - 

Týmto udeľujem slobodne a dobrovoľne súhlas hore uvedenému prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných údajov (uvádzame rôzne možnosti):

a) v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa na účel zasielania marketingových informácií, alebo

b) v rozsahu uvedenom na životopise na účel evidencie vhodných uchádzačov o zamestnanie vo vlastnej databáze prevádzkovateľa,

c) v rozsahu meno, priezvisko, funkcia, fotografia na účel ich zverejnenia na webovom sídle prevádzkovateľa (vždy uviesť konkrétny účel).