dnes je 19.6.2024

Input:

Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľady ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.1 Vnútropodniková smernica pre prijatie nových zamestnancov z pohľady ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

Čl. I. ÚVODNÉ USTANOVENIE

S každým novým zamestnancom je uzatvorená pracovná zmluva.

Pracovná zmluva musí byť podpísaná štatutárnym zástupcom spoločnosti.

Čl. II Povinnosti vedúceho oddelenia pri predložení pracovnej zmluvy na podpis

Každý vedúci pracovník, prijíma nového zamestnanca v .... kolách pohovoru.

Po úspešnom absolvovaní pohovoru predkladá ................... doklady potrebné na vypracovanie pracovnej zmluvy a osobného ohodnotenia mzdovej účtovníčke , ktorá vypracuje príslušnú pracovná zmluvu, resp. osobné ohodnotenie.

Na vytvorenie pracovnej zmluvy a zaevidovanie nového zamestnanca je potrebné predložiť nasledovné doklady:

1. kópia občianskeho preukazu

2. kópia poisteneckej kartičky

3. životopis

4.