dnes je 16.7.2024

Input:

Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnené osoby pre marketingovú činnosť z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.4 Vnútropodniková smernica záznamu o poučení oprávnené osoby pre marketingovú činnosť z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

ZÁZNAM O POUČENÍ OPRÁVNENEJ OSOBY SPRACÚVAJÚCEJ OSOBNÉ ÚDAJE PRE PREVÁDZKOVATEĽA

v zmysle NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj “GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj “zákon o ochrane osobných údajov“)s účinnosťou od 25.5.2018.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE SPOLOČNOSTI:

PREVÁDZKOVATEĽ: so sídlom IČO:(ďalej len „PREVÁDZKOVATEĽ”)