dnes je 31.3.2023

Najnovšie

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Norra Stockholm ByggGarancia

17.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 2. marca 2023 rozhodnutie vo veci C-268/21 Norra Stockholm Bygg, ktoré sa týka spracúvania osobných údajov vykonaného na iný účel (spracúvanie údajov v rámci súdneho konania) ako je ten, na ktorý boli osobné údaje získané (vedenie registra zamestnancov na účely ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Bezpečný internet na školách či v domácom prostredí by mal byť nevyhnutnosťouGarancia

17.3.2023, Zdroj: SITA

... Bezpečný internet na školách či v domácom prostredí by mal byť nevyhnutnosťou, keďže online svet je pre dnešné deti a mladých ľudí bežnou súčasťou života. Podľa prieskumu spoločnosti Informačné technológie od A po Z až 42 percent rodičov nevie, čo robia ich deti na internete, 31 percent rodičov ani nepoučilo ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Výklad k zákonu č. 71/2023 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poisteníGarancia

16.3.2023, JUDr. Renáta Považanová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Renáta Považanová Posledná novela zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov reaguje na nevyhnutnosť systémovo „vyzbrojiť” štát a Sociálnu poisťovňu nástrojom, ktorý umožní automaticky reagovať na mimoriadne zvyšovanie spotrebiteľských ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Smernica o protispoločenskej činnosti pre obec a samosprávny krajGarancia

15.3.2023, JUDr. Simona Laktišová, Mgr. Simona Skirkaničová, Dr. Jozef Sýkora, MBA, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Simona Laktišová; Mgr. Simona Skirkaničová; Dr. Jozef Sýkora, MBA; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Stiahnuť dokument Smernica č. ____/20___ Smernica o podávaní, preverovaní a evidovaní podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti Čl. I Úvodné ustanovenia Smernica sa vydáva v zmysle ...

Dostupné v časových verziách: 2023 | 2022
Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Práva dotknutej osoby v schengenskom informačnom systémeGarancia

13.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Aké sú práva dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme? Aké sú práva dotknutých osôb v Schengenskom informačnom systéme? Dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v Schengenskom informačnom systéme, má právo na prístup k týmto údajom, právo na opravu nesprávnych údajov alebo ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútorný systém preverovania oznámení - manuál pre zamestnávateľov v súkromnej sféreGarancia

10.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov

... Vnútorný systém preverovania oznámení - manuál pre zamestnávateľov v súkromnej sfére nájdete TU. Vnútorný systém preverovania oznámení - manuál pre zamestnávateľov v súkromnej sfére nájdete TU. Z obsahu: OBSAH 1 PREČO JE DÔLEŽITÝ VNÚTORNÝ SYSTÉM PREVEROVANIA OZNÁMENÍ O NEKALÝCH PRAKTIKÁCH 2 AKO ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Do prevádzky vstupujú obnovené Schengenské informačné systémyGarancia

9.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

... Dnes (7. 3. 2023)  je spustený aktualizovaný Schengenský informačný systém (SIS). SIS je najväčší systém zdieľania informácií pre bezpečnosť a riadenie hraníc v Európe. Poskytuje informácie o hľadaných alebo nezvestných osobách, štátnych príslušníkoch tretích krajín, ktorí nemajú zákonné právo na pobyt ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Whistleblowing - nové povinnosti po novele zákona o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti od 1. apríla 2023Garancia

6.3.2023, Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. Od 1. marca 2019 nadobudol účinnosť nový zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti (ďalej len „zákon o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti“). Tento zákon úplne nahradil dovtedy platný zákon č. 307/2014 Z. z. o niektorých ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Národná kyberbezpečnostná hra CyberGame otvára druhý ročníkGarancia

6.3.2023, Zdroj: Národné centrum kybernetickej bezpečnosti SK-CERT

... Druhý ročník slovenskej kyberbezpečnostnej súťaže CyberGame akcentuje hľadanie talentov pre oblasť kybernetickej bezpečnosti bez rozdielu veku. Scenáre sú inšpirované aktuálnymi udalosťami, keďže úlohy aj pripravujú profesionáli z Národného centra kybernetickej bezpečnosti SK-CERT. Odborným garantom ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Uchovávanie skenu občianskeho preukazu zamestnancaGarancia

3.3.2023, JUDr. Jakub Pavčík, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Pavčík V prípade spracúvania osobných údajov o zamestnancoch platí zásada, že zamestnávateľ by mal spracúvať iba tie osobné údaje, ktoré nevyhnutne potrebuje. Zamestnávateľa na spracúvanie osobných údajov o zamestnancovi oprávňuje viacero právnych predpisov a povinností (Zákonník práce, povinnosť ...

viac článkov
Najčítanejšie

Prístupové heslo pre zamestnanca pri zasielaní elektronických dokumentov z pohľadu GDPR v roku 2020Archív

25.11.2020, JUDr. Jakub Uhrinčať, Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Uhrinčať Prevádzkovateľ zasiela elektronickú výplatnú pásku na e-mail zamestnancov. Heslo pre otvorenie elektronickej výplatnej pásky bolo zasielané zamestnancom e-mailom v otvorenej forme. Uvedený e-mail nie je chránený žiadnym heslom. Takáto forma zasielania hesiel má znaky nezákonnosti ...

Zálohovanie dát v praxi a GDPRGarancia

12.1.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Peter Veselý, PhD. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomArchív

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. Stiahnuť vzor Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce medzi:   Zamestnávateľom:   A   Zamestnancom: (ďalej spolu aj len „strany dohody”)   Strany dohody sa dohodli, že zamestnávateľ ...

PRÁVO NA SÚKROMIE, PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTAGarancia

12.12.2017, Verlag Dashöfer, Zdroj: Verlag Dashöfer

... 16/2009 Zb. ÚS I. ÚS 117/2007 PRÁVO NA SÚKROMIE, PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA Vychádzajúc z doktríny štrasburských orgánov je potrebné pri zásahu do práva na súkromie fyzickej osoby skúmať jeho legalitu, legitimitu a proporcionalitu. Existencia ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... PhDr. Peter Veselý, PhD. Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania v roku 2023

18.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy - aktuálne pre rok 2023

20.4.2023, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2023. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Kamerový systém na pracovisku

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 5.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Elektronická komunikácia podnikateľov s úradmi

Lektor: JUDr. Jakub Pavčík

Dátum: 19.4.2023

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV