dnes je 19.6.2024

Input:

Smernica o poskytovaní a sprístupňovaní alebo zverejňovaní osobných údajov

19.6.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.1.17.1 Smernica o poskytovaní a sprístupňovaní alebo zverejňovaní osobných údajov

JUDr. Zdeňka Dvoranová; Mgr. PaedDr. Daniela Pivovarová; Mgr. Laura Fotopulosová; Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M. 


Stiahnuť dokument

Názov účtovnej jednotky 
(adresa, IČO): 
   
Názov vnútropodnikovej smernice: Poskytovanie, sprístupňovanie alebo zverejňovanie osobných údajov zamestnancov pri súčinnosti zamestnávateľa s „tretími osobami” 
Prílohy:    
Číslo smernice:    
Rozsah platnosti:    
Za správnosť smernice zodpovedá:    
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:    
Platnosť smernice pre obdobie:    
Schválil:    

Prevádzkovateľ spoločnosti ............................... (uviesť presné označenie spoločnosti, sídlo, IČO) vydáva

prílohu č. 4 – o poskytovaní, sprístupňovaní alebo zverejňovaní