dnes je 19.6.2024

Input:

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

22.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.3 Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

Názov zamestnávateľa:   
Názov vnútropodnikovej smernice:  Manipulácia s dokladmi s osobnými údajmi  
Prílohy:   
Číslo smernice:   
Rozsah platnosti:  Záväzná  
Za správnosť smernice zodpovedá:   
Za dodržiavanie smernice zodpovedá:   
Platnosť smernice pre obdobie:   
Schválil:   

Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o:

spôsobe spracovania účtovníctva – účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi),

spôsobe vedenia účtovníctva:

Účtovníctvo je v spoločnosti ...........vedené, automatizovanou formou (výpočtovou technikou) – programové vybavenie ................. Prvotné účtovné doklady