dnes je 22.1.2022

Najnovšie

Oznámenie zodpovednej osoby v oblasti ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SRGarancia

21.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Informačný obsah je určený pre prevádzkovateľov a sprostredkovateľov, ktorí sú povinní v zmysle čl. 37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe ...

Oznámenie prevádzkovateľa o porušení ochrany osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov SRGarancia

21.1.2022, Zdroj: Slovensko.sk ústredný portál verejnej správy, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Informačný obsah je určený pre prevádzkovateľov, ktorí sú povinní v zmysle čl. 33 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým ...

Počet internetových .sk domén koncom roka 2021 presiahol 442-tisíc, medziročne vzrástol o vyše 18-tisícGarancia

21.1.2022, Zdroj: SITA

... Počet internetových.sk domén koncom roka 2021 presiahol 442-tisíc a medziročne vzrástol o vyše 18-tisíc, teda o viac ako 4 percentá. Takmer tri štvrtiny domén zaregistrovaných Slovákmi má koncovku.sk. Počet internetových.sk domén koncom roka 2021 presiahol 442-tisíc a medziročne vzrástol o vyše 18 ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Samohodnotenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnostiGarancia

20.1.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Samohodnotenie účinnosti prijatých bezpečnostných opatrení v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti Národný bezpečnostný úrad pripravil zjednodušený spôsob overenia miery implementácie požiadaviek zákona o kybernetickej bezpečnosti. Tento krok prišiel v reakcii na ...

Formulár môže pomôcť prevádzkovateľom základných služieb zosúladiť bezpečnostné opatreniaGarancia

20.1.2022, Zdroj: Národný bezpečnostný úrad, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Národný bezpečnostný úrad zverejnil na svojej stránke návod na vyplnenie formuláru s názvom  Samohodnotenie v zmysle zákona o kybernetickej bezpečnosti. Je učený pre tých prevádzkovateľov základných služieb, ktorí majú v období od 1. augusta 2021 do 31. decembra 2023 ...

Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii - dôvodová správaGarancia

19.1.2022, Zdroj: Národná rada Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer

... DÔVODOVÁ SPRÁVA A. Všeobecná časť Návrh zákona o ochrane, podpore a odmeňovaní osôb aktívne bojujúcich proti korupcii (zákon o bojovníkoch proti korupcii) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona”) predkladá skupina poslancov Národnej rady ...

Občianske preukazy budú obsahovať biometrické údajeGarancia

19.1.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovneska, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Združenie miest a obcí Slovneska Vláda schválila novelu zákona o občianskych preukazoch, tie budú obsahovať biometrické údaje. K schváleniu novely došlo na rokovaní vlády v stredu 12. januára 2022. Návrh novely zákona č. 395/2019 o občianskych preukazoch  vypracovalo Ministerstvo vnútra SR v súvislosti ...

Sociálna poisťovňa - od roku 2022 sa mení spôsob prihlasovania do e-SlužiebGarancia

19.1.2022, Zdroj: Sociálna poisťovňa, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Klienti, ktorí sa v súčasnosti prihlasujú do e-Služieb pomocou Grid karty, si môžu vybrať z dvoch možností: prihlasovanie pomocou mena, hesla a aplikácie prihlasovanie pomocou elektronického občianskeho preukazu Grid karty sa pre prihlásenie už nebudú používať. Ide o starší ...

Novelu zákona o elektronických komunikáciách schválil parlamentGarancia

18.1.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska Návrh zákona o elektronických komunikáciách transponuje smernicu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronických komunikácií do právneho poriadku SR. Smernica (EÚ) 2018/1972 nahrádza súčasné štyri ...

Pri žiadaní o dávku v nezamestnanosti po ukončení práce v zahraničí sa už netreba preukazovať papierovým dokladomGarancia

18.1.2022, Zdroj: SITA, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Osoby, ktoré chcú požiadať o dávku v nezamestnanosti na Slovensku po ukončení práce v zahraničí, sa už nepotrebujú preukazovať papierovým dokladom. Sociálna poisťovňa si informácie pre posúdenie dávky vymieňa s inštitúciami sociálneho zabezpečenia EÚ a so Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie ...

viac článkov
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “Prevádzkovateľ“). Tieto pravidlá vychádzajú z ustanovení ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailomArchív

31.5.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor Dohoda o poskytovaní výplatnej pásky e-mailom uzatvorená v zmysle §130 ods. 5 Zákonníka práce medzi:   Zamestnávateľom:   A   Zamestnancom: (ďalej spolu aj len „strany dohody”)   Strany dohody sa dohodli, že zamestnávateľ ...

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer

... Stiahnuť vzor OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je zabezpečiť : a) Vymedzenie právneho základu pre spracúvanie ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov

Základné zásady spracúvania osobných údajovGarancia

14.3.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer

... NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje ...

Prístupné pre: Ochrana osobných údajov
viac článkov
SEMINÁRE / WEBINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA

Transferové oceňovanie, dokumentácia transferového oceňovania a zmeny v roku 2022

28.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. František Csefelvay

Dokumentácia transferového oceňovania je súborom dokladov a informácií, ktoré preukazujú spôsob tvorby transferových cien. Musí obsahovať dôkazy o tom, že ceny zodpovedajú princípu nezávislého vzťahu. Nepodceňte vzdelávanie v tejto oblasti! Prihláška tu!

Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – aktuálne pre rok 2022

31.1.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Peter Gallovič

Školenie venované aktuálne novému zákonu o odpadoch. Získajte prehľad o všetkých zmenách, o Vašich právach a povinnostiach v roku 2022. Školenie vedie odborník Ing. Peter Gallovič. Prihláška tu!

Novelizované odpisy a majetok spoločnosti v roku 2022

17.2.2022, Bratislava alebo ONLINE, Ing. Hedviga Vadinová

Na školení sa dozviete, čo by ste mali vedieť o odpisovaní majetku. Aký je rozdiel medzi účtovným a daňovým odpisom, koľko je odpisových skupín, kedy je povinnosť a kedy je možnosť prerušiť daňové odpisy a iné fakty o odpisovaní a platnej účtovnej a daňovej legislatíve v SR. Prihláška tu!

Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Whistleblowing/ oznamovanie protispoločenskej činnosti

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 9.2.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Ochrana osobných údajov v roku 2022

Lektor: JUDr. Pavel Nechala, PhD.

Dátum: 9.3.2022

Čas konania: 9:00 - 10:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV