PDF na stiahnutie

Ak sa stanete našim zákazníkom, získate od nás 4x ročne tlačený zákaznícky spravodaj

 

 

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Najnovšie

Poučenie alebo sprostredkovateľská zmluva pre externe spolupracujúce osoby ?

2.9.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať, advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme v práci spolupracovníkov, ktorí pracujú na našich počítačoch, ale nemajú u nás závislú činnosť. Pracujú aj s osobnými údajmi. Sú to napríklad redaktori vysielania, kameramani, produkční. Čo im treba, stačí ich poučiť, alebo treba im dať ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Kamery a evidencia vstupu u prenajímateľa z pohľadu GDPR

30.8.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Máme spoločnosť, ktorá sídli v prenajatom priestore. Spoločnosť, ktorá prenajíma priestor má kamery a prístupy sú zabezpečene prístupovými kartami a teda držia osobné údaje našich zamestnancov a klientov, ktorí chodia cez turniket. Tým vidia aj video záznamy. ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Fotografie a ich použitie z hľadiska GDPR

26.8.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Otázky: 1. Príklad: Podnikám ako fotograf, fotím klientov, lebo si to prajú, môžem ich fotku zverejniť na mojej web stránke, ako že som si ich odfotila? 2. Môžem uvádzať mená a priezviská ľudí, ktorí mi dajú recenziu, môžem zverejniť ich mená a priezviská na ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

ÚOOÚ SR k odpisom registra trestov pedagogických a odborných zamestnancovGarancia

15.7.2019, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Úrad na ochranu osobných údajov SR vyjadruje obavy z neoprávneného nakladania a prípadného zneužitia osobných údajov pedagógov a odborných zamestnancov v súvislosti s poslaneckou novelou zákona, ktorá ...
viac

Nové dokumenty prijaté EDPBGarancia

15.7.2019, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Zdroj: Verlag Dashöfer
Európsky výbor pre ochranu údajov na 11. plenárnom zasadnutí prijal tieto dokumenty: - Usmernenia ku kódexom správania , cieľom ktorých je poskytnúť praktické usmernenie a výkladovú pomoc v súvislosti s ...
viac

Súhlas zamestnanca s fotografiou z pohľadu GDPR v roku 2019

15.7.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako správne podľa GDPR ošetriť súhlas zamestnanca (resp. možnosť odvolania súhlasu) s uverejnením jeho fotografie v knižnej publikácii, ktorá slúži na reklamné účely zamestnávateľa. JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o. V praxi sa ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Osobný dotazník - kopírovanie dokladov zamestnancov podľa GDPR v roku 2019

15.7.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Chcela by som si ujasniť postup pri nástupe nového pracovníka. Kópiu OP, zdravotného preukazu, čísla účtu by sme podľa GDPR nemali vytvárať a uchovávať. Ak ale potrebujem pre prihlásenie do poisťovni a vytvorenie pracovníka v mzdovom programe údaje, ktoré si ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vzťah prevádzkovateľ-sprostredkovateľ verzus vzťah prevádzkovateľ-prevádzkovateľGarancia

24.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V každom prípade, kedy v praxi dochádza k spracúvaniu osobných údajov ich výmenou medzi dvoma subjektmi, je potrebné odpovedať si na súvisiacu otázku, či je medzi týmito dvoma subjektmi založený ...
viac

Výklad pojmov: Sprostredkovateľ osobných údajovGarancia

17.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
V predchádzajúcich článkoch sme sa venovali výkladu pojmov osobný údaj, spracúvanie osobných údajov, informačný systém osobných údajov a právny základ osobných údajov. Ďalším nevyhnutným pojmom ...
viac

Aplikačné problémy definície pojmu SprostredkovateľGarancia

13.6.2019, JUDr. Jakub Uhrinčať advokátska kancelária UHRINČAŤ - VAJDA s.r.o., Zdroj: Verlag Dashöfer
Ako bolo uvedené v predchádzajúcich článkoch, Nariadenie GDPR definuje pojem sprostredkovateľ v čl. 4 ods. 8 tak, že sprostredkovateľom je „fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, ...
viac
Najčítanejšie

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018Garancia

24.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť dokument Časť prvá 1. Úvod Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “ ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Test zlučiteľnosti podľa GDPRGarancia

26.2.2018, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor OBSAH 1. Cieľ úpravy Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”). Úlohou tejto smernice je zabezpečiť : ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajovGarancia

21.5.2018, PhDr. Anna Miklošová, Zdroj: Verlag Dashöfer
Stiahnuť vzor Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o: - spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi). - spôsobe ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPRGarancia

9.12.2017, PhDr. Peter Veselý, PhD., Zdroj: Verlag Dashöfer
Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto ...
viac
ZámokPrístupné pre: Ochrana osobných údajov
Najnovšie Právne predpisy
  • 271/2019 Z.z. novela nar. vl.č. 513/2011 Z. z. (vyšlo dňa: 28.8.2019 v čiastke č. 95)
  • 273/2019 Z.z. o intervenčnom opatrení vo vzťahu k finančným rozdielovým zmluvám (vyšlo dňa: 3.9.2019 v čiastke č. 96)
  • 277/2019 Z.z. o výkazoch predkladaných doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou na účely poskytovania informácií Národnej banke Slovenska a európskym orgánom dohľadu (vyšlo dňa: 13.9.2019 v čiastke č. 99)
  • 279/2019 Z.z. novela zák. č. 541/2004 Z. z. a č. 50/1976 Zb. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 280/2019 Z.z. novela zák. č. 448/2008 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 281/2019 Z.z. novela zák. č. 80/1997 Z. z. (vyšlo dňa: 26.9.2019 v čiastke č. 101)
  • 286/2019 Z.z. novela vyhl. č. 384/2015 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 287/2019 Z.z. novela vyhl. č. 87/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 288/2019 Z.z. novela vyhl. č. 88/1996 Z. z. (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
  • 290/2019 Z.z. ustanovuje sumu maximálneho ročného školného na akademický rok 2020/2021 pre študijné programy v externej forme štúdia uskutočňované na verejných vysokých školách a štátnych vysokých školách (vyšlo dňa: 30.9.2019 v čiastke č. 102)
SEMINÁRE - AKTUÁLNA PONUKA
23.10.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Seminár, ktorý zaberie jedno doobedie Vám objasní problematiku nerovnomerného rozvrhnutia pracovného času, s ktorým majú účtovníci často problém. Prihláška tu!
4.11.2019, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Stretávate sa s problematikou súbehu viacerých funkcií štatutárneho orgánu a chcete mať istotu, že všetko máte zastrešené v súlade s aktuálnou legislatívou? Prihláška tu!
18.11.2019, Žilina
Lektor: JUDr. Miroslava Verčíková
Počas školenia Vám poskytneme všetky potrebné informácie súvisiace s novým zákonom o ochrane osobných údajov v kontexte jeho poslednej novely vrátane informácii o jeho vykonávacích predpisoch. Prihláška tu!
13.12.2019, Bratislava
Lektor: PaedDr. Mgr. Daniela Pivovarová
Školenie je určené pre agentúry, ktoré dočasne prideľujú zamestnancov i pre spoločnosti, ktoré ich dočasne užívajú. Prihláška tu!
16.1.2020, Bratislava
Lektor: JUDr. Alena Huťanová
Počas školenia Vás lektorka oboznámi s aktuálnym stavom legislatívy týkajúcej sa medzinárodného zamestnávania, vysielania a medzinárodného prenájmu zamestnancov. Prihláška tu!
13.2.2020 - 6.3.2020, Bratislava
Lektor: Mgr. Zuzana Motúzová, JUDr. Pavel Lacko LL.M., Ing. Tomáš Hettych
Kurz je zameraný na zvýšenie kompetencií a vedomostí DPO pracovníkov. Cieľom je pripraviť zodpovedné osoby na výkon ich funkcie a napomôcť im pri plnení ich povinností. Počas kurzu absolvujete školenia (3 dni), budete mať čas na samoštúdium a zúčastníte sa praktického workshopu (1 deň). Kurz je ukončený testom a potvrdením o absolvovaní školenia. Prihláška tu!
17.3.2020, Bratislava
Lektor: Júlia Pšenková
Vyriešte problematiku cestovných náhrad na našom poldňovom školení. Dozviete sa aké nároky vznikajú pri tuzemskej i zahraničnej pracovnej ceste zamestnancom i štatutárom. Prihláška tu!
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: