dnes je 23.9.2021

Praktické informácie - Mzdy - Odvody za zamestnanca a zamestnávateľa

Odvody zamestnávateľa od 1.1.2021

Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 107,01 €
Starobné poistenie 14% neurčený neurčená 1070,16 €
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 229,32 €
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 76,44 €
Garančné poistenie 0,25% neurčený neurčená 19,11 €
Úrazové   poistenie 0,80% neurčený neurčená  
Rezervný fond solidarity 4,75% neurčený neurčená 363,09
Sociálne poistenie spolu 25,20% - -  
Zdravotné poistenie 10% neurčený neurčená neurčené
Odvody spolu 35,20% z vymeriavacieho základu, t. j. hrubej mzdy

Odvody zamestnanca od 1.1.2021

 Poistenie Sadz. poist. Min. vymeriavací základ v € Min. výška poistného v € Max. výška poistného v €
Nemocenské poistenie 1,40% neurčený neurčená 107,01
Starobné poistenie 4% neurčený neurčená 305,76
Invalidné poistenie 3% neurčený neurčená 229,32
Poistenie v nezamestnanosti 1% neurčený neurčená 76,44
Sociálne poistenie spolu 9,40% - - 718,53
Zdravotné poistenie 4% neurčený neurčená neurčená
Odvody spolu 13,40% z vymeriavacieho základu, t. j. z hrubej mzdy
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu v období COVID-19

Ochrana osobných údajov v roku 2021

Lektor: JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Dátum: 20.10.2021

Čas konania: 14:00 - 15:00

Na tento webinár sa môžete zaregistrovať tu

Prihláste sa v prípade, že ste predplatiteľ portálu formou vyplnenia registračného formuláru.

Registrácia je záväzná!

Zoznam webinárov otázok a odpovedí a registračný formulár nájdete TU.

EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ
VESTNÍKY MINISTERSTIEV