EDITOVATEĽNÉ TLAČIVÁ

 

VESTNÍKY MINISTERSTIEV

 

Praktické informácie - Adresár úradov
Okres Žilina
Daňový úrad Žilina
Janka Kráľa 2, 010 01 Žilina
Tel.: 041/5047211 (140, 136, 330,449,333,359)
Fax: 041/417631736
E-mail: duza-za.kontakt@financnasprava.sk
 
 Váš názor
Čo by ste zmenili na tomto portáli?
 Úspešne odoslané
Input: