dnes je 23.2.2024

Input:

Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

23.12.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

EDPB (Európsky výbor na ochranu údajov) prijal na decembrovom plenárnom zasadnutí Usmernenia k výkladu článkov 46 ods. 2 písm. a) a 46 ods. 3 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, ktoré prešli verejnou konzultáciou.

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť usmernenie, pokiaľ ide o uplatňovanie vyššie uvedených článkov všeobecného nariadenia o ochrane údajov o prenose osobných údajov od orgánov verejnej moci v EHP, orgánom verejnej moci v tretích krajinách alebo medzinárodným organizáciám, pokiaľ sa na ne nevzťahuje rozhodnutie o primeranosti prijaté Európskou komisiou. Usmernenia reflektujú aj závery rozhodnutia SDEÚ vo veci Schrems II.

Usmernenia sú dostupné na tomto odkaze tu v anglickom jazyku.