dnes je 16.4.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Orange România SA

12.11.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor EÚ vydal dňa 11. novembra 2020 rozhodnutie vo veci C‑61/19 Orange România SA, v ktorom sa venoval súhlasu so spracúvaním osobných údajov ako súčasťou zmluvy obsahujúcej viaceré zmluvné podmienky. V kontexte daného prípadu SD EÚ posudzoval to, či súhlas bolo možné považovať za slobodne daný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutých osôb, tak ako to určuje všeobecné nariadenie o ochrane údajov.

Z tlačovej správy vyberáme túto právnu vetu:

„Zmluva o poskytovaní telekomunikačných služieb obsahujúca doložku, v ktorej sa uvádza, že zákazník súhlasil so zhromažďovaním a uchovávaním jeho dokladu totožnosti nemôže preukazovať, že tento zákazník platne udelil svoj súhlas v tejto časti, ak kolónka odkazujúca na túto doložku bola prevádzkovateľom zaškrtnutá pred podpísaním zmluvy.“

Viac sa dočítate v tlačovej správe SD EÚ dostupnej v anglickom jazyku