dnes je 19.5.2022

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci Meta Platforms Ireland

10.5.2022, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 28. apríla 2022 rozhodnutie vo veci C‑319/20 Meta Platforms Ireland (predtým Facebook Ireland Limited), v ktorom sa venoval zastupovaniu dotknutých osôb združením podľa čl. 80 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov. SD EÚ uviedol okrem iného nasledovné:

  • Článok 80 ods. 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov ponecháva členským štátom mieru voľnej úvahy pri jeho vykonávaní. Na to, aby bolo možné podať žalobu alebo urobiť iný úkon v zastúpení subjektom, organizáciou alebo združením nezávisle od poverenia dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov, členské štáty musia využiť možnosť zaviesť vo svojom vnútroštátnom práve tento spôsob zastúpenia dotknutých osôb, ktorú im ponúka toto ustanovenie.
  • Dotknutý článok uvádza určité požiadavky týkajúce sa osobnej a vecnej pôsobnosti, ktoré treba na tento účel dodržať: