dnes je 16.4.2024

Input:

Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPR

9.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4 Pseudonymizácia a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka GDPR

PhDr. Peter Veselý, PhD.


Pseudonymizáci a anonymizácia osobných údajov ako požiadavka nariadenia GDPR - NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách.

Podľa GDPR nariadenia pod pojmom „pseudonymizácia” je spracúvanie osobných údajov takým spôsobom, aby osobné údaje už nebolo možné priradiť konkrétnej dotknutej osobe bez použitia dodatočných informácií, pokiaľ sa takéto dodatočné informácie uchovávajú oddelene a vzťahujú sa na ne technické a organizačné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby osobné údaje neboli priradené