dnes je 26.5.2024

Input:

Zálohovanie dát v praxi a GDPR

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.35 Zálohovanie dát v praxi a GDPR

PhDr. Peter Veselý, PhD.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje často zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách a zavádza množstvo nových pojmov.

Zálohovanie dát je veľmi dôležité pre zabezpečenie nepretržitej prevádzky informačných systémov. V veľkých organizáciách je diametrálne odlišné ako v domácnostiach. Často sa stáva, že v domácnostiach, resp. v malých a stredných organizáciách sa využívajú pomerne jednoduché spôsoby zálohovania dát. Ukladanie dát na disky, resp. NAS servery v domácnosti býva často ad-hoc, teda podľa potreby. V malých a stredných organizáciách býva taktiež často zálohovanie zanedbávané a riešené