dnes je 16.4.2024

Input:

PRÁVO NA SÚKROMIE, PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

12.12.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.18 PRÁVO NA SÚKROMIE, PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

Verlag Dashöfer

16/2009 Zb. ÚS

I. ÚS 117/2007

PRÁVO NA SÚKROMIE, PRÁVO NA SÚDNU OCHRANU A REŠPEKTOVANIE SÚKROMNÉHO A RODINNÉHO ŽIVOTA

Vychádzajúc z doktríny štrasburských orgánov je potrebné pri zásahu do práva na súkromie fyzickej osoby skúmať jeho legalitu, legitimitu a proporcionalitu.

Existencia právneho základu (zákonnej normy) pre rozhodnutie o zásahu do práva na súkromie nezbavuje všeobecný súd povinnosti rešpektovať pri svojom rozhodovaní normy vyššej právnej sily.

Príkaz na odpočúvanie a zaznamenávanie telekomunikačnej prevádzky vydaný podľa § 80 Trestného poriadku, ako aj rozhodnutie podľa § 36 a § 37 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov musí byť riadne odôvodnené.

Obsahom základného práva na súdnu ochranu podľa