dnes je 26.5.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 116/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

21.4.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.305 Výklad k zákonu č. 116/2023 Z. z.- Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 219/2014 Z. z. o sociálnej práci a o podmienkach na výkon niektorých odborných činností v oblasti sociálnych vecí a rodiny

JUDr. Renáta Považanová

Novelou zákona o sociálnej práci, účinnou od 1. januára 2024, sa predlžuje prechodné obdobie, počas ktorého sociálny pracovník, ktorý vykonáva sociálnu prácu v špecializovanom odbore sociálnej práce ustanovenom nariadením nemusí spĺňať podmienku osobitného kvalifikačného predpokladu na výkon špecializovanej odbornej činnosti, a to do 31. decembra 2024.

Predĺženie prechodného obdobia vychádza z potreby praxe, kedy mnohí sociálni pracovníci nebudú mať podľa doteraz účinného znenia zákona dostatok času na