dnes je 26.5.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci IAB Europe

4.4.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 7. marca 2024 rozhodnutie vo veci C-604/22 IAB Europe[1], v ktorom sa venoval pojmom „osobný údaj“ a „spoloční prevádzkovatelia“.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Pre poskytovateľa internetového sídla alebo aplikácie, ako aj maklérov s údajmi [data brokers] alebo reklamné platformy predstavuje reťazec TC String (Transparency  and  Consent  String) zložený z kombinácie písmen a znakov, ktorý obsahuje preferencie používateľa internetu alebo aplikácie týkajúce sa súhlasu tohto používateľa so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, osobný údaj, pokiaľ umožňuje identifikovať dotknutú osobu v prípade, že ho možno primeranými prostriedkami priradiť k identifikátoru, ako je najmä IP adresa zariadenia používateľa. Za týchto podmienok okolnosť, že bez prispenia zvonku, IAB Europe (držiteľ reťazca TC String) nemôže mať prístup