dnes je 19.6.2024

Input:

Oznámenie o zmene a doplnení zákona o ochrane osobných údajov od 1.7.2024

27.5.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

V Zbierke zákonov bol 22.5.2024 vyhlásený zákon č. 109/2024 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia a znižovaním administratívnej záťaže a ktorým je zároveň novelizovaný aj zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o ochrane osobných údajov).

Predmetná novela okrem iného dopĺňa ustanovenie § 3 ods. 5 písm. d) zákona o ochrane osobných údajov o pojem „zosnulé osoby“, ktorý negatívne vymedzuje pôsobnosť vo vzťahu k taxatívne vymedzeným prípadom. Týmto postupom dochádza k zosúladeniu výkladu pôsobnosti zákona o ochrane osobných údajov pri spracúvaní osobných údajov zosnulých osôb s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných