dnes je 16.4.2024

Input:

Oznámenie o dočasnom zastavení poskytovania písomných konzultácií

22.2.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len Úrad) od 21.2.2024 dočasne zastavuje poskytovanie písomných konzultácií v oblasti ochrany osobných údajov na žiadosti, ktoré verejnosť mohla doručiť  napr. emailom na statny.dozor@pdp.gov.sk, listom, elektronicky.

K tomuto kroku Úrad pristúpil z dôvodu, že NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) je účinné takmer 6 rokov a poskytovanie konzultácií širokej verejnosti (prevažne písomnou formou) počas týchto rokov považujeme za naplnené, ako aj s ohľadom na nepriaznivú personálnu situáciu Úradu.

Nové informácie na zvyšovanie povedomia verejnosti v oblasti rizík a práv súvisiacich so spracúvaním