dnes je 16.4.2024

Input:

Bezpečnejší digitálny svet: Do účinnosti vstupuje akt o digitálnych službách

22.2.2024, Zdroj: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

V sobotu 17. februára 2024 vstúpil do účinnosti akt o digitálnych službách – nová legislatíva Európskej Únie (EÚ), ktorá prinesie výrazné zmeny v digitálnom prostredí. Zavádza prísnejšie opatrenia na reguláciu online platforiem a ochranu spotrebiteľov, aby bola zabezpečená vyššia úroveň dôvery verejnosti voči digitálnym službám.

Cieľom aktu o digitálnych službách ako prvého „digitálneho“ nariadenia na svete, ktorým sa ustanovuje, že digitálne spoločnosti v celej Únii zodpovedajú za obsah zverejňovaný na svojich platformách, je prispieť k budovaniu bezpečného online prostredia, zlepšeniu podmienok poskytovania inovatívnych cezhraničných online služieb, k posilneniu postavenia používateľov a ochrane ich základných práv. Snahou je teda zavedenie účinného dohľadu, presadzovania a spolupráce orgánov členských