dnes je 24.7.2021

Input:

Bezpečné spracovanie osobných údajov bolo počas pandémie dodržiavané len čiastočne

26.5.2021, Zdroj: SITA

Mnohé aspekty podmienok bezpečného spracúvania osobných údajov boli počas pandémie ochorenia COVID-19 porušené či dodržané len čiastočne. To sa priamo odrazilo na vnímaní ochrany osobných údajov a na dôvere voči subjektom, ktoré sa stali obeťou bezpečnostných incidentov týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov. V tlačovej správe o tom informovala Lucia Bezáková z odboru právnych služieb Úradu na ochranu osobných údajov SR.

V súvislosti s osobnými údajmi a ich ochranou v roku 2020 začal úrad na ich ochranu celkovo 219 správnych konaní, spomedzi ktorých bolo 138 začatých na návrh dotknutej osoby, 57 na základe podnetu, 16 na základe výsledkov kontroly a osem konaní viedol Úrad na ochranu osobných údajov SR z vlastnej iniciatívy. Počas prvých troch mesiacov roka 2021 začal úrad celkovo 58 správnych konaní, z ktorých 39 bolo na návrh dotknutej osoby, 15 na základe podnetu, dve boli začaté na základe výsledkov kontroly a ďalšie dve viedol úrad z vlastnej iniciatívy.

Pandémia COVID-19 bola zaťažkávajúcou skúškou pre osobné údaje a ich spracovanie. Toto obdobie so sebou prinieslo často potrebu rýchlej úpravy legislatívy, ktorá nie vždy korešpondovala a rešpektovala aj ochranu a spracúvanie osobných údajov. „Tiež