dnes je 26.5.2024

Input:

Rozhodnutie SD EÚ vo veci MediaMarktSaturn

20.3.2024, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Súdny dvor Európskej únie (SD EÚ) vydal dňa 25. januára 2024 rozhodnutie vo veci C687/21 MediaMarktSaturn, v ktorom sa venoval aj výkladu práva na náhradu škody a zodpovednosti prevádzkovateľa podľa čl. 82 nariadenia.

SD EÚ uviedol, okrem iného, nasledovné:

  • Čl. 5, 24, 32[1] a 82 nariadenia  sa spoločne vykladajú tak, že v rámci žaloby o náhradu škody podľa článku 82, skutočnosť, že zamestnanci prevádzkovateľa omylom poskytli neoprávnenej tretej strane dokument obsahujúci osobné údaje sama osebe nepostačuje na to, aby bolo možné dôjsť k záveru, že technické a organizačné opatrenia zavedené dotknutým prevádzkovateľom neboli „primerané“ v zmysle článkov 24 a 32.
  • SD EÚ pripomenul, že právo na náhradu škody podľa čl. 82 ods. 1 nariadenia plní kompenzačnú funkciu, keďže peňažná náhrada založená na uvedenom ustanovení musí umožniť úplnú náhradu škody, ktorá bola konkrétne