dnes je 11.8.2022

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajov

19.1.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia o príkladoch oznámení porušenia ochrany údajov (Guidelines 01/2021 on Examples regarding Data Breach Notification) prijaté na januárovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Usmernenia boli vypracované, aby poukázalo na praktické problémy, ktoré majú dozorné orgány pri oznamovaní porušení ochrany osobných údajov vyplývajúce z ich skúseností od nadobudnutia účinnosti všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Usmernenia sú cielené na zosúladenie praxe a postupu pri posudzovaní jednotlivých nahlásených prípadov.

Odporúčania vo verejnej konzultácii sú dostupné iba v anglickom jazyku na tomto odkaze: https://edpb.europa.eu/our-work-tools/public-consultations-art-704/2021/guidelines-012021-examples-regarding-data-breach_en   

Verejnosť má možnosť vyjadriť svoj postoj,