dnes je 18.5.2021

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k virtuálnym hlasovým asistentom

12.3.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k virtuálnym hlasovým asistentom (Guidelines 02/2021 on Virtual Voice Assistants) prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Návrh usmernení opisuje ako prebieha spracúvanie osobných údajov virtuálnymi hlasovými asistentmi (bežne dostupnými vo väčšine „smart“ telefónoch, tabletoch, počítačoch, ako aj v zariadeniach s reproduktormi). Usmernenia opisujú postavenie a zodpovednosť jednotlivých subjektov zapojených do tejto technológie. Venujú sa pôsobnosti ePrivacy smernice a všeoebcného nariadenia o ochrane údajov a snažia sa vyjasniť aké sú vhodné právne základy na spracúvanie osobných údajov v tomto kontexte. Usmernenia sa venujú otázkam transparentnosti, obmedzeniu účelu, bezpečnosti, lehote uloženia a právam dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov hlasovými asistentmi. Vyjadrujú sa aj k rozlíšeniu aktivácie hlasového asistenta pri náhodnom zachytení hlasu a skutočnom