dnes je 24.7.2021

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov

19.4.2021, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia k aplikácii článku 65 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia o ochrane údajov v praxi [Guidelines 03/2021 on the application of Article 65(1)(a) GDPR] prijaté na aprílovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Cieľom tohto dokumentu je poskytnúť ucelený pohľad na postupy podľa predmetného ustanovenia, ktoré sa uplatňujú v praxi. Predmetný dokument sa zaoberá kompetenciou EDPB vydávať právne záväzné rozhodnutie v prípade sporov medzi dozornými orgánmi v cezhraničných konaniach (dotknutý dozorný orgán vzniesol relevantnú a odôvodnenú námietku voči návrhu rozhodnutia vedúceho dozorného orgánu a vedúci dozorný orgán nezohľadnil námietku alebo zamietol takúto námietku ako irelevantnú alebo neodôvodnenú) a špecifickými náležitosťami v postupoch, ktoré v praxi tento proces