dnes je 16.7.2024

Input:

Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018

24.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.10 Smernica na ochranu osobných údajov od 25.5.2018

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť dokument

Časť prvá

1. Úvod

Politika ochrany osobných údajov určuje základné pravidlá spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom ......................., ktorý je zapísaný v ...............................(ďalej len “Prevádzkovateľ“). Tieto pravidlá vychádzajú z ustanovení Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Politika ochrany osobných údajov vyžaduje aby štatutárne orgány prevádzkovateľa deklarovali dodržiavanie všetkých platných právnych noriem na území Slovenskej republiky a Európskej únie (ďalej len ”EÚ“) týkajúce