dnes je 11.8.2022

Input:

Šifrovanie mailovej komunikácie

12.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.36 Šifrovanie mailovej komunikácie

PhDr. Peter Veselý, PhD.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje často zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách a zavádza množstvo nových pojmov.

Elektronická pošta je zrejme najpoužívanejšou službou na Internete. Ak chce niekto používať túto službu, musí mať zriadenú e-mailovú schránku tzv. mail-box. Tieto mailové schránky sa vytvárajú na serveroch, ktoré sa nazývajú poštové servery (. Message Transfer Agent). Práve tam sú ukladané všetky správy. Ku komunikácii medzi poštovými servermi štandardne slúži protokol SMTP ( Simple Mail Transfer Protocol). Ide však sa o celkom starý a pomerne jednoduchý protokol. Jeho