dnes je 24.1.2021

Input:

Novinky súvisiace s GDPR v roku 2020

29.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer, Dĺžka videa: 00:00:00

Kapitoly videa

Približuje najrelevantnejšie novinky v súvislosti s nariadením GDPR v roku 2020 pre prevádzkovateľov a širokú verejnosť , pričom nespracováva zmeny v samotnom texte nariadenia GDPR. Približuje tiež zákonné možnosti v spracúvaní osobných údajov zamestnancov a vedení personálnej, mzdovej a odvodovej agendy, ktoré vyplývajú z aktuálnej mimoriadnej situácie.

Lektor

JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

JUDr. Jakub Uhrinčať LL.M.

Hosťom webináru je zakladajúci partner advokátskej kancelárie UHRINČAŤ-VAJDA s.r.o., ktorá sa špecializuje aj na právnu oblasť ochrany osobných údajov. Je autorom štyroch publikovaných monografií na tému nastavenia systému ochrany osobných údajov podľa Nariadenia GDPR a pravidelne odpovedá na otázky na portáli www.zoou.sk ako člen autorského tímu vydavateľstva Verlag Dashöfer. Ako advokát zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou poskytuje aj komplexnú poradenskú činnosť v oblasti ochrany osobných údajov od počiatočného úplného nastavenia systému ochrany osobných údajov a vypracovania všetkej súvisiacej dokumentácie, až po zastupovanie klientov počas celého priebehu kontroly Úradu na ochranu osobných údajov SR.  Úspešne absolvoval skúšku na výkon funkcie zodpovednej osoby podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na Úrade na ochranu osobných údajov SR a popri výkone advokácie vykonáva funkciu zodpovednej osoby aj podľa nariadenia GDPR. Problematike nastavenia systému ochrany osobných údajov v obchodných spoločnostiach bola venovaná aj jeho rigorózna práca a práca, na základe ktorej získal titul LL.M.