dnes je 27.9.2020

Input:

Novela usmernenia o súhlase podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov – revidovaná verzia

14.5.2020, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Dňa 5.5.2020 schválilo plenárne zasadnutie EDPB niekoľko zmien v usmerneniach o súhlase (pôvodný dokument: WP259 rev. 01, prijatý 10. apríla 2018).

Spresnil sa platne udelený „slobodný“ súhlas pri tzv. cookie walls (zmeny boli vykonané v bodoch 38-41). Dôraz je kladený na slobodu voľby dotknutých osôb na prístup k službám na internete, pričom umožnenie prístupu na webovú stránku až po