dnes je 24.7.2021

Input:

GDPR a návrh ePrivacy nariadenia

31.1.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.45 GDPR a návrh ePrivacy nariadenia

PhDr. Peter Veselý, PhD.


NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v platnosti od 25.05.2018, spôsobuje často zmenu v technológiách a procesoch v organizáciách a zavádza množstvo nových pojmov.

Pracovná skupina W29 v apríli 2017 schválila stanovisko k revízii smernice 2002/58/ES o súkromí a elektronických komunikáciách. Návrh nového nariadenia, ktoré predložila Európska komisia v januári 2017, by mal poskytnúť užívateľom elektronických komunikácií vysokú úroveň ochrany súkromia a rovné podmienky pre všetkých účastníkov na trhu EÚ.

Skupina W29 vo svojom stanovisku ocenila rozhodnutie pôsobnosti na nové komunikačné služby „Over-the-Top” (OTT) typu WhatsApp, Skype atď, ktoré budú musieť spĺňať rovnaké kritériá ako telefónni operátori, čo sa týka dôvernosti komunikácie užívateľov. Zároveň však vyjadrila znepokojenie nad štyrmi bodmi :

  • Sledovanie Wi-Fi

  • Analýza obsahu a metadát

  • Tracking walls

  • Štandardné nastavenie ochrany súkromia ( privacy by default ) o koncového zariadenia a softvéru

Pokiaľ tieto body nariadenia ePrivacy zostanú nezmenené, tak sa môže znížiť ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR. U sledovania Wi-Fi vyzýva pracovná skupina k väčšej podpore technických noriem mobilných zariadení, aby sa mohlo automaticky zamedziť sledovaniu užívateľov, pričom by však neboli nadmieru zaťažené požiadavky na odmietnutie sledovania ( opt-out ).