dnes je 28.1.2023

Input:

Záznam o vykonanej kontrole spracúvania osobných údajov

7.12.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.8 Záznam o vykonanej kontrole spracúvania osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť vzor

V prípade zistených porušení:

Dátum a čas, kedy začalo porušenie ochrany osobných údajov (údaje uvádzate len v prípade, ak sú vám tieto údaje známe a vznik porušenia ochrany osobných údajov ste identifikovali):

  • Deň_______________

  • Čas_______________

Dátum a čas, kedy ste zistili, že došlo k porušeniu ochrany osobných údajov vo vašom prostredí:

  • Deň_______________

  • Čas_______________

Ak sa oznámenie o porušení ochrany osobných údajov spisuje po lehote viac ako 72 hodín od zistenia porušenia ochrany osobných údajov, uveďte dôvody jeho oneskoreného spisovania:

Pretrváva naďalej porušenie ochrany osobných údajov?

Označte iba jednu možnosť:

☐ áno, porušenie naďalej pretrváva/neboli prijaté potrebné opatrenia

☐ nie

Dátum a čas ukončenia porušenia