dnes je 19.6.2024

Input:

Zákonník práce sa má meniť, Úrad na ochranu osobných údajov žiada určiť rozsah poskytovaných osobných údajov

20.7.2023, Zdroj: SITA

Zamestnanci v stavebníctve, ktorým ich zamestnávateľ nevyplatil mzdu, budú môcť od budúceho roka požadovať vyplatenie mzdy alebo jej časti aj od dodávateľa služby. Pôjde o stavebné práce, týkajúce sa konštrukcie, opráv, údržby, prestavby alebo demolácie budov. Vyplýva to z návrhu novely Zákonníka práce, ktorý ministerstvo práce a sociálnych vecí predložilo do pripomienkového konania. Úrad na ochranu osobných údajov však upozorňuje na to, že je potrebné vymedziť rozsah osobných údajov o zamestnancoch, ktoré je povinný zamestnávateľ poskytnúť dodávateľovi služby. Všeobecne formulované znenie žiada úrad nahradiť konkrétne stanoveným rozsahom osobných údajov.

„Zákonodarca musí v texte legislatívneho predpisu jasne a určito upraviť, o aké osobné údaje ide s ohľadom na dosiahnutie sledovaného účelu," uviedol Úrad na ochranu osobných údajov. Vzhľadom na slabšiu