dnes je 1.10.2023

Input:

Z rezervy premiéra na podporu vzdelávania, boja proti hoaxom a šikane 300 tisíc eur

19.9.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Predseda vlády SR poskytne 300 tisíc eur zo svojej rezervy organizáciám, školám či záujmovým združeniam na podporu vzdelávania, boja proti hoaxom a šikane.

V apríli tohto roku vyhlásil Úrad vlády SR výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti vzdelávania. Organizácie mohli žiadať na projekty od 500 do 10 000 eur, čo je maximálna suma podpory. Doručených bolo 169 žiadostí v celkovej hodnote 1 159 912 eur. Komisia žiadosti vyhodnotila a navrhla premiérovi podporiť 44 projektov, na ktoré je vyčlenených 300 tisíc eur.

Podporu získajú aj projekty na odhaľovanie a zabraňovanie šírenie falošných správ, hoaxov, propagandy, konšpiračných teórií a dezinformácií. Z vyčlenenej sumy 300 tisíc eur získajú podporu aj aktivity zamerané na zvýšenie povedomia o šikane, jej následkoch a o spôsobe, ako jej zabrániť.