dnes je 2.10.2022

Input:

Výzva proti hoaxom a dezinformáciám je už vyhlásená

11.8.2022, Zdroj: Združenie miest a obcí Slovenska

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR vyhlásilo výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory digitalizácie a digitálnej transformácie spoločnosti a hospodárstva. Výzva sa týka témy prevencie a boja proti dezinformáciám a nepravdivým správam na internete.

Zapojiť sa do výzvy a poslať žiadosť o poskytnutie dotácie je možné do 21. augusta 2022. Oprávneným žiadateľom sú aj základné školy, či rozpočtové alebo príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je obec.

Cieľom výzvy v celkovej hodnote 200-tisíc eur je podpora aktivít organizácií zameraných na zvyšovanie povedomia o dezinformačných kampaniach, analýzu a odhaľovanie škodlivých online dezinformačných kampaní, posilnenie odolnosti voči dezinformáciám, vzdelávanie, vytváranie kreatívnych reakcií na dezinformácie, posilnenie schopnosti efektívne spracovávať informácie a bezpečne