dnes je 31.3.2023

Input:

Výsledky prvej koordinovanej akcie EDPB – používanie cloudových služieb orgánmi verejnej moci

22.2.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Úrad na ochranu osobných údajov SR (úrad) sa zapojil do prvej koordinovanej akcie EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov), ktorá sa konala v roku 2022 s cieľom mapovania používaných cloudových služieb orgánmi verejnej moci s ohľadom na súlad so všeobecným nariadením o ochrane údajov zabezpečením primeranej ochrany osobných údajov uložených v cloudových službách.

O začiatku akcie úrad informoval verejnosť vo februári 2022 tlačovou správou.

EDPB prijal na januárovom plenárnom zasadnutí dokument, ktorý hodnotí výsledky koordinovanej akcie a zároveň sumarizuje najzávažnejšie výzvy orgánov verejnej moci, ktoré boli identifikované pri využívaní externých cloudových služieb:

  • pri posúdení vplyvu na ochranu osobných údajov (DPIA),
  • v postavení strán prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo spoločných prevádzkovateľov,
  • vo vyjednávaní