dnes je 16.7.2024

Input:

Výklad k zákonu č. 99/2024 Z. z. - Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby

17.5.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.716 Výklad k zákonu č. 99/2024 Z. z. – Zákon o centrálnom informačnom systéme štátnej služby

JUDr. Renáta Považanová

Predmetom zákona č. 99/2024 Z. z. o centrálnom informačnom systéme štátnej služby a o zmene a doplnení zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je úprava právnych vzťahov súvisiacich so správou a spustením prevádzky nového komplexného riešenia centrálneho informačného systému štátnej služby.

Pôvodná, dodnes účinná úprava centrálneho informačného systému, je súčasťou zákona o štátnej službe. Táto úprava vychádza z predpokladu postupného zriaďovania jednotlivých častí centrálneho informačného systému. Od 1. júla 2017 bola zriadená a uvedená do tzv. pilotnej prevádzky časť centrálneho informačného systému, konkrétne register výberových konaní, register