dnes je 16.7.2024

Input:

Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.3 Vnútropodniková smernica spracovania systému účtovníctva z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

Smernica má predovšetkým informačný a kontrolný význam. Jej súčasťou by malo byť uvedenie informácií o:

- spôsobe spracovania účtovníctva - účtovníctvo je vo ............ spracovávané interne (vlastnými pracovníkmi).

- spôsobe vedenia účtovníctva:

účtovníctvo je v spoločnosti ...........vedené, automatizovanou formou (výpočtovou technikou)- programové vybavenie ................. Prvotné účtovné doklady sú do softvéru zadávané ručne, automaticky je spracovaná agenda:

- odberateľské faktúry,(fakturácia, dobropisovanie aj účtovanie),

- účtovanie došlých platieb z bankového účtu.

Zoznam účtovných kníh

a) Finančný denník – je účtovná kniha, ktorá preukazuje zaúčtovanie všetkých účtovných prípadov, ktoré vznikli v