dnes je 19.6.2024

Input:

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

18.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.2 Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová; JUDr. Jakub Pavčík


Stiahnuť dokument

OBSAH

1. Cieľ úpravy 3

2. Základné pojmy 3

3. Použité skratky 6

4. Kamerový informačný systém monitorujúci priestor prístupný verejnosti 6

5. Účinnosť 9

1. Cieľ úpravy

Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Úlohou tejto smernice je zabezpečiť :

  1. vymedzenie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom,
  2. postup pri jeho prevádzke ,
  3. súlad s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane