dnes je 16.7.2024

Input:

Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

21.5.2018, , Zdroj: Verlag Dashöfer

28.2 Vnútropodniková smernica kamerového systému z pohľadu ochrany osobných údajov

PhDr. Anna Miklošová


Stiahnuť vzor

OBSAH

1. Cieľ úpravy

Organizačná smernica je prílohou k smernici Ochrana osobných údajov u prevádzkovateľa ............................., IČO ............... (ďalej len „Prevádzkovateľ”).

Úlohou tejto smernice je zabezpečiť :

a) Vymedzenie právneho základu pre spracúvanie osobných údajov kamerovým systémom,

b) postup pri jeho prevádzke ,

c) súlad s Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov)

Smernica nadobúda účinnosť dňom schválenia. Dátum schválenia je uvedený na titulnej strane smernice.

2. Základné pojmy

Na účely aplikácie tejto smernice sú definované