dnes je 31.3.2023

Input:

Vnútorný systém preverovania oznámení - manuál pre zamestnávateľov v súkromnej sfére

10.3.2023, Zdroj: Úrad na ochranu oznamovateľov

Vnútorný systém preverovania oznámení - manuál pre zamestnávateľov v súkromnej sfére nájdete TU.

Z obsahu:

OBSAH
1 PREČO JE DÔLEŽITÝ VNÚTORNÝ SYSTÉM
PREVEROVANIA OZNÁMENÍ O NEKALÝCH PRAKTIKÁCH 
2 AKO NASTAVIŤ VNÚTORNÝ SYSTÉM PODÁVANIA
A PREVEROVANIA OZNÁMENÍ 
PERSONÁLNE A TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE 
KANÁLY NA OZNÁMENIE PROTISPOLOČENSKEJ ČINNOSTI 
PREVEROVANIE PODNETOV 
NASTAVENIE OPATRENÍ A KONTROLA ICH VYKONÁVANIA 
3 PREVENCIA ŠETRÍ PENIAZE 
4 PRÍPAD INŠPIROVANÝ PRAXOU 
5 ZÁKONNÉ POVINNOSTI