dnes je 23.2.2024

Input:

Verejná konzultácia EDPB k Usmerneniam o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice

27.11.2023, Zdroj: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Predmetom verejnej konzultácie sú Usmernenia 2/2023 o technickom rozsahu pôsobnosti čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice [Guidelines on Technical Scope of Art. 5(3) of ePrivacy Directive] prijaté na novembrovom plenárnom zasadnutí EDPB (Európsky výbor pre ochranu údajov).  

Usmernenia boli vypracované, aby reagovali na nové metódy sledovania v online prostredí. Zatiaľ čo aplikácia čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice na metódy sledovania založené na cookies je už dobre implementovaná, usmernenia majú za cieľ reagovať na nové biznis riešenia, na ktoré sa rovnako tento článok smernice vzťahuje. Usmernenia sa zameriavajú hlavne na technickú analýzu výkladu pojmov uvedených v čl. 5 ods. 3 ePrivacy smernice, ako je napr. uloženie a získanie prístupu k informáciám alebo koncové zariadenie.

Usmernenia vo verejnej konzultácii sú